Bofællesskaber for sindslidende

Bofællesskabet Rosen
Gutfeldtsvej 2
2970 Hørsholm

Bofællesskabet er et midlertidigt ophold, hvor der er plads til 8 borgere. 
Bofællesskabet Rosen består af 8 selvstændige lejligheder og en fælles lejlighed.

Vil du vide mere om bofællesskaberne for sindslidende kan du henvende dig til:

Socialpsykiatrisk Center Åstedet
Centerleder Inge-Lise Karvinen
Tlf. 48 49 41 51.
mail: socialpsykiatriskcenter@horsholm.dk.

Hvis du vil søge om optagelse i bofællesskabet, skal du rette henvendelse til Voksenteamet i Center for Børn og Voksne.

Bofællesskabet Gutfeldtshave
Rungstedvej 6
2970  Hørsholm

Bofællesskabet er et midlertidigt ophold (efter Servicelovens § 107) for yngre borgere mellem 18-35 år.
Bofællesskabet Gutfeldtshave består af 3 lejligheder og en fælles lejlighed.
Beboerne betaler husleje, el og varme. Der er fælles socialpædagogiske aktiviteter.

Vil du vide mere om bofællesskaberne for sindslidende kan du henvende dig til:

Socialpsykiatrisk Center Åstedet
Centerleder Inge-Lise Karvinen
Tlf. 48 49 41 51.
mail: socialpsykiatriskcenter@horsholm.dk

Hvis du vil søge om optagelse i bofællesskabet, skal du rette henvendelse til Voksenteamet i Center for Børn og Voksne.

Bofællesskaber til udviklingshæmmede

Bofællesskabet Solskin
Gutfeldtsvej 6,st.
2970 Hørsholm

Bofællesskab Solskin er et længerevarende ophold (efter Servicelovens § 108).
Det er et bofællesskab til længerevarende ophold.
Solskin består af 10 lejligheder og en fælles lejlighed.

Vil du vide mere om bofællesskaberne for udviklingshæmmede kan du henvende dig til:

Bofællesskabet Solskin
Leder Dimitra Lundsgaard
Tlf. 48 49 42 00.
mail: solskin@horsholm.dk 

Vil du søge om optagelse i bofællesskabet, skal du rette henvendelse til Voksenteamet i Center for Børn og Voksne.

Bofællesskabet Højmose Vænge
Højmose Vænge 41, stuen
2970 Hørsholm

Det er et bofællesskab til midlertidigt ophold (efter Servicelovens § 107) for yngre borgere med lettere psykisk udviklingshæmning, hjerneskade eller sen udvikling.
Højmose Vænge består af 4 enkeltværelser og en fælleslejlighed med opholdsrum, køkken, toiletter og bad.
Et ophold på Højmose Vænge har til formål at afklare den unges muligheder for at bo i selvstændig bolig.

Vil du vide mere om bofællesskaberne for udviklingshæmmede kan du henvende dig til:

Bofællesskabet Solskin
Leder Dimitra Lundsgaard
Tlf. 48 49 42 00.
Mail: solskin@horsholm.dk

Vil du søge om optagelse i bofællesskabet, skal du rette henvendelse til Voksenteamet i Center for Børn og Voksne.