Det er væsentligt at fremhæve, at nedenstående serviceniveauer vil være gældende i langt de fleste situationer, men at afgørelser beror på et individuelt skøn. Det betyder, at enkelte brugere kan tilbydes ydelser ud over rammen og selvfølgelig også under den maksimale ramme.

Du kan læse mere om mulighederne for særlig støtte til voksne, herunder om serviceniveauerne i Hørsholm Kommunes Kvalitetsstandarder på området.