Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp, hvis du har et alkoholmisbrug. Der er også under et behandlingsforløb mulighed for støtte til pårørende.

Hvad består hjælpen i?

Hørsholm Kommune tilbyder gratis rådgivning, vejledning og behandling eller måske i første omgang en uforpligtende samtale om behandling. Kommunen kan fastsætte evt. egenbetaling ved døgnophold.

Hjælpen kan bestå i ambulant rådgivning og behandling. Afhængig af dit behov og situation.

Hvor gives behandlingen?

Typisk ydes ambulant og dagsbehandling af Nordsjællands Misbrugscenter, herunder Hørsholm Misbrugsambulatorium, Holmetoften 15, 1. sal, 2970  Hørsholm, telefon 51 63 36 58.

Døgnbehandling ydes på en døgninstitution valgt af kommunen ud fra dit behov og din situation efter en konkret individuel vurdering. Dette kræver en bevilling fra Center for Børn og Voksne.

Hvordan søger du?

Du kan altid rette direkte henvendelse til Nordsjællands Misbrugscenter. Se nedenfor dine muligheder i øvrigt.

 

Hjælp til dit misbrug

Du kan henvende dig  anonymt, og du kan frit vælge behandling på alkoholambulatorium, uanset hvor det ligger.   

Du eller din pårørende kan henvende sig til en sagsbehandler i Center for Børn og Voksne eller direkte til Nordsjællands Misbrugscenter, Holmetoften 15, 1. sal, 2970  Hørsholm, telefon 51 63 36 58, som Hørsholm Kommune har indgået en aftale med.

Misbrugsambulatoriet i Hørsholm har åbent for telefonisk henvendelse mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9.00-14.00 og fredag 9.00-13.00.

Personlig henvendelse: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00-15.00 og fredag kl. 10.00-13.00.

Praktiserende læger eller speciallæger kan ligeledes indstille til kommunen, at der iværksættes behandling.

Herefter vil du modtage et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Som hovedregel ydes ambulant og dagsbehandling af Nordsjællands Misbrugscenter.  

Behandling på en behandlingsinstitution må ikke påbegyndes, før kommunen har godkendt behandlingen, i modsat fald er det for egen regning.

Du kan også rette henvendelse direkte til Abstinensteamet på telefon 29 21 36 05. Abstinensteamet giver behandling af abstinenser i dit hjem.

Du eller din pårørende kan rette henvendelse til en sagsbehandler i Center for Børn og Voksne eller direkte til Nordsjællands Misbrugscenter, Holmetoften 15, 1. sal, 2970  Hørsholm, telefon 51 63 36 58, som Hørsholm Kommune har indgået en aftale med.

Misbrugsambulatoriet i Hørsholm har åbent for telefonisk henvendelse mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9.00-14.00 og fredag 9.00-13.00.

Personlig henvendelse: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00-15.00 og fredag kl. 10.00-13.00.

  
Praktiserende læger eller speciallæger kan ligeledes indstille til kommunen, at der iværksættes behandling.

Herefter vil du modtage et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Som hovedregel der ydes ambulant behandling af Nordsjællands Misbrugscenter.

Behandling på en døgnbehandlingsinstitution må ikke påbegyndes, før kommunen har godkendt behandlingen, i modsat fald er det for egen regning.

Helsingør Rusmiddelcenter eller PAS København kan yde anonym ambulant behandling til voksne, som har fast arbejde og/eller uddannelse og ikke har andre sociale problemer.

 

Kvalitetsstandard for stofmisbrug (åbnes i nyt vindue).

 

Abstinensteamet kan komme i dit eget hjem og give dig et individuelt forløb.

Det koster ikke noget og du kan selv kontakte Abstinensteamet:

 

Abstinensteamet
Strandvejen 69
3300 Frederiksværk

Telefonnr. 29 71 36 05.
Email: abstinensteamet@gmail.dk.

 

Du kan læse mere på Abstinensteamets hjemmeside.

Tilbud til børn og unge af misbrugere

Børn og unge mellem 14 og 24 år, der har haft en barndom med en misbrugende mor eller far, har mulighed for at få hjælp fra TUBA.

Læs om TUBA (nyt vindue).

Ung Revers tilbyder gratis hjælp til børn og unge under 25 år, som er vokset op i familier med misbrug. I Ung Revers ved vi, hvad alkohol og stoffer kan gøre ved en familie. Vi ved også, at man som barn og ung ofte går rundt med det alene. Vi hjælper børn og unge til et liv uden familiens rus.

Læs mere på www.ungrevers.dk (nyt vindue).