Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp, hvis du har et alkoholmisbrug. Der er også under et behandlingsforløb mulighed for støtte til pårørende.

Hvad består hjælpen i?

Hørsholm Kommune tilbyder gratis rådgivning, vejledning og behandling eller måske i første omgang en uforpligtende samtale om behandling. Kommunen kan fastsætte evt. egenbetaling ved døgnophold.

Hjælpen kan bestå i ambulant rådgivning og behandling. Afhængig af dit behov og situation.

Hvor gives behandlingen?

Typisk ydes ambulant og dagsbehandling af Nordsjællands Misbrugscenter, herunder Hørsholm Misbrugsambulatorium, Holmetoften 15, 1. sal, 2970  Hørsholm, telefon 51 63 36 58.

Døgnbehandling ydes på en døgninstitution valgt af kommunen ud fra dit behov og din situation efter en konkret individuel vurdering. Dette kræver en bevilling fra Center for Børn og Voksne.

Hvordan søger du?

Du kan altid rette direkte henvendelse til Nordsjællands Misbrugscenter. Se nedenfor dine muligheder i øvrigt.

 

Hjælp til dit misbrug

Tilbud til børn og unge af misbrugere