Jobcenter

Arbejdsløshedsdagpenge

Du skal være medlem af en a-kasse og tilmeldt i dit lokale jobcenter for at få dagpenge. Her kan du også læse mere om 6 ugers jobrettet uddannelse

Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse

Sygedagpenge

Ny i Danmark

Her på siden kan du læse mere om dine muligheder for danskuddannelse og beskæftigelse, hvis du er ny i Danmark. Dine muligheder afhænger af hvilket opholdsgrundlag du har i Danmark

Fleksjob

Fleksjob er et job, hvor der tages hensyn til, din arbejdsevne er begrænset på grund af sygdom.

Handicapområdet

Har du fået nedsat arbejdsevne, har du mulighed for at få hjælp til dit særlige behov via kompenserende ordninger.

Løntilskud for førtidspensionister

Hvis du er førtidspensionist og gerne vil arbejde, kan et job med løntilskud være en mulighed (tidligere kaldet skånejob)

Mentorordningen

Kommunen kan tilbyde mentorstøtte for at hjælpe dig til at opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller et job.

Revalidering

Revalidering kan hjælpe dig med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet.

Digitale løsninger

Få et overblik over borgerrettede digitale løsninger.

Arrangementer

Her kan du læse om kommende arrangementer i jobcentret til brug og inspiration for borgere og virksomheder

Åben vejledning

I Hørsholm Jobcenter har du mulighed for at få rådgivning og vejledning om job og uddannelse, mandage kl 9:15-11:15

Økonomisk tilskud (enkeltydelse)

I særlige tilfælde kan du søge om økonomisk tilskud til en række udgifter.