Jobcenter

Arbejdsløshedsdagpenge

Du skal være medlem af en a-kasse og tilmeldt i dit lokale jobcenter for at få dagpenge. Her kan du også læse mere om 6 ugers jobrettet uddannelse

Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse

Sygedagpenge

Ny i Danmark

Her på siden kan du læse mere om dine muligheder for danskuddannelse og beskæftigelse, hvis du er ny i Danmark. Dine muligheder afhænger af hvilket opholdsgrundlag du har i Danmark

Fleksjob

Fleksjob er et job, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af sygdom.

Handicapområdet

Har du fået nedsat arbejdsevne, har du mulighed for at få hjælp til dit særlige behov via kompenserende ordninger.

Løntilskud for førtidspensionister

Hvis du er førtidspensionist og gerne vil arbejde, kan et job med løntilskud være en mulighed (tidligere kaldet skånejob)

Mentorordningen

Kommunen kan tilbyde mentorstøtte for at hjælpe dig til at opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller et job.

Revalidering

Revalidering kan hjælpe dig med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet.

Økonomisk tilskud (enkeltydelse)

I særlige tilfælde kan du søge om økonomisk tilskud til en række udgifter.

Åben vejledning i Jobcenter

I Hørsholm Jobcenter har du mulighed for at få rådgivning og vejledning om job og uddannelse, tirsdage 11:00-12:00.

Kommunal ungeindsats

En sammenhængende indsats der koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen for unge i alderen 15 - 29 år.

Socialt frikort

Din kommune kan godkende dig til et socialt frikort. Med et socialt frikort kan du tjene op til 20.000 kr. skattefrit.

Selvbook

Book, ombook eller meld afbud til et møde - Vejledning til mødebooking på Jobnet.dk