For at afbøde de direkte negative økonomiske konsekvenser for virksomheder ved sygdom hos medarbejdere på grund af COVID-19, har folketinget vedtaget et hastelovforslag om udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne på grund af COVID-19.

Med loven vil der kunne ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden). Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige periode på 2 uger.

For personer sygemeldt af andre grunde end COVID-19 gælder de almindelige regler. Dvs. at arbejdsgiveren som hovedregel har pligt til at afholde alle udgifter til løn under sygdom eller til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, og en ikke-forsikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom.

Lov nr. 212 af 17. marts 2020 gælder for fravær, hvor 1. fraværsdag er 27. februar 2020 eller senere. Loven gælder frem til den 1. januar 2021.

Lovændringen gælder for følgende situationer:

  • Lønmodtageren/den selvstændige er syg pga. smittet med covid-19 eller er i karantæne, som følge af covid-19.
  • Lønmodtageren/den selvstændige der ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19.

Se lov om sygedagpenge §§ 43a og 53b.

Lovændringen gælder fx ikke for følgende situationer:

  • Lønmodtageren/den selvstændige er i frivillig karantæne
  • Lønmodtageren er sendt hjem på grund af svigtende ordretilgang.
  • Lønmodtageren/den selvstændige arbejder hjemme

Hvis du har spørgsmål til f.eks. lønkompensation, henviser vi til Erhvervsministeriets virksomhedsguide på deres hjemmeside.

Få mere information