Inden du starter din ansøgning om kontanthjælp, skal du bestille en tid den første dag du er ledig via vores selvbetjening:

Klik og bestil tid i vores selvbetjening

Du skal fremmøde på Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

Betingelser

Du skal have været ude for ændringer i dit liv for at være berettiget til at modtage kontanthjælp. Ændringer kan eksempelvis være sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør. Ændringer skal være medvirkende til, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig og din familie. Dit behov for økonomisk hjælp skal ikke kunne dækkes af andre ydelser.

Jobcentret kan ikke yde hjælp, hvis du eller din ægtefælle har formue, som kan dække det økonomiske behov. Der kan dog på forhånd ses bort fra 10.000 kr. Jobcentret vil forholde sig til din eventuelle formue og foretage en vurdering af, om du kan være berettiget til økonomisk hjælp. Formue kan eksempelvis være: indestående i pengeinstitut, formue i bolig, formue i børneopsparing.

Du kan som udgangspunkt ikke få kontanthjælp, hvis du er studerende eller uddannelsessøgende. Du vil blive betragtet som studerende mellem 2 studieperioder. Hvis du eksempelvis har afsluttet en gymnasialuddannelse, og er optaget på en videregående uddannelse, vil du være mellem 2 studieperioder. Du vil blive betragtet som studerende hvis du har afsluttet en grunduddannelse og enten afventer at starte læreplads / praktik eller, hvis du mangler en praktik/elevplads. Hvis dette gør sig gældende, vil du blive betragtet som studerende i max 2 mdr. hvorefter din uddannelse betragtes som afsluttet og du kan søge om kontanthjælp.

Godt at vide : Søg kontanthjælp

Inden du starter din ansøgning om kontanthjælp, skal du melde dig ledig i Jobcenteret. Du skal møde op første dag hvor du er ledig.

Her melder du dig ledig:

Team jobsøgning har tidsbestilling. Bestil tid (nyt vindue). Du skal fremmede på Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm

Husk at medbringe dit sundhedskort.

Når du ansøger om kontanthjælp, skal du vedhæfte dokumenter for forhold i dit liv. 

 

Det er en fordel, hvis du har fundet dokumenterne frem, inden du starter ansøgningen. Hvis ikke alt relevant bliver vedhæftet din ansøgning, kan jobcentret ikke behandle din ansøgning.

 

Husk: Ingen dokumenter - ingen penge

Når du ansøger digitalt, skal du vedhæfte hvad der efterspørges, og du skal udfylde alle felter. Har du ikke noget at angive i et felt, skal du skrive tallet  "0"

Hvis du ikke har alle dokumenter, når du ansøger, kan du eftersende hvad, du mangler. Dette skal du gøre så hurtigt du kan.

Du kan også blive bedt om at eftersende dokumenter, hvis vi behandler din ansøgning, og vi mangler nogle oplysninger eller dokumenter. Det er vigtigt, at du eftersender, så hurtigt du kan, da manglende dokumenter udskyder din ansøgning om kontanthjælp.

Du kan sende de manglende dokumenter til kommunen med Digital Post via www.horsholm.dk/senddigitalpost (du skal bruge Nem-ID) eller aflevere dokumenterne fysisk i postkassen ved hovedindgangen til rådhuset eller du kan bestille tid til selvbetjening via denne side: Tidsbestilling på Hørsholm Rådhuset (nyt vindue)

Har du ikke NemID, eller har du svært ved den digitale selvbetjeningsløsning, kan du få hjælp på Rådhuset i Borgerservice.

Du kan få hjælp ved at bestille tid til hjælp til selvbetjening via denne side: Tidsbestilling på Hørsholm Rådhuset (nyt vindue).

Hvis du har et NemID så medbring dette.

Kommunen skal behandle din ansøgning hurtigst muligt, dog inden 15 dage. Kan kommunen ikke behandle din sag inden for 15 dage, vil du blive kontaktet herom. Du vil blive kontaktet, hvis kommunen mangler noget for at kunne behandle din ansøgning. Vær derfor opmærksom på opkald fra kommunen og din e-boks.

Du får et brev, så snart afgørelsen er truffet. Brevet vil du modtage i din e-boks.

Søg kontanthjælp - trin for trin

 1. Meld dig ledig

  Du skal melde dig ledig ved at du personligt møder op i Team Job. Husk at bestille tid.

 2. Find dine dokumenter frem

  Find de dokumenter frem som du skal vedhæfte i ansøgningen. Du kan via vores tjekliste få en oversigt over, hvad du skal have klart inden, du starter ansøgningen.

 3. Start den digitale ansøgning

  Via selvbetjeningsløsningen nedenfor logger du ind med nem-ID og starter den digitale ansøgning.

 4. Udfyld alle felter

  Det er vigtigt, at du udfylder alle felter. Hvis du ikke har noget at angive i et felt, skal du skrive tallet "0"

 5. Eftersend dokumentation

  Du skal vedhæfte al den dokumentation, du bliver bedt om. Har du ikke har det hele, når du ansøger, kan du eftersende dokumentation. Dette skal dog gøres inden for 5 dage.

  HUSK - ingen dokumentation, ingen penge.