Når du ansøger om kontanthjælp, skal du vedhæfte dokumenter for forhold i dit liv. Det er derfor en fordel, hvis du har fundet dokumenterne frem, inden du starter ansøgningen. Hvis ikke alt relevant bliver vedhæftet din ansøgning, kan jobcentret ikke behandle din ansøgning. 

Vi har lavet en tjekliste over den dokumentation, der kan kræves af dig og din eventuelle ægtefælle, når du ansøger om kontanthjælp.

 

Se nedenstående tjekliste:


Opsigelse: brev fra arbejdsgiver

Indhentes ved arbejdsgiver med dato for opsigelse og eventuelt arbejdsgivers stempel og underskrift.

Dokumentation for udmelding af uddannelse

Fås ved uddannelsesstedet med dato for udmeldelse og uddannelsesstedets stempel/signatur. Eksempler på dokumentation: mail fra uddannelsesstedet, uddannelsesblanket, eksamensbevis, skærmprint af udmelding

Brev om ophør af dagpenge/arbejdsmarkedsydelse

Brev om ophør af dagpenge fra A-kassen. Ophør af sygedagpenge indhentes automatisk.

Oversigt over bankkonti

Kan hentes via Netbank eller fås ved henvendelse i banken.
Der skal afleveres oversigt fra alle de banker, hvor der er konti.

Kontoudtog fra de sidste 3 måneders bevægelser på alle konti

Kan hentes via Netbank eller fås ved henvendelse i banken.

Seneste 3 måneders lønsedler

Indhentes fx ved arbejdsgiver eller i e-boks. Udbetalingsmeddelelser, dagpenge og arbejdsmarkedsydelse indhentes ved A-kassen.

SU-oversigt

SU-oversigt hentes på www.su.dk på min SU-side eller i e-boks. Du skal printe SU-oversigt for hele året.

Kvitteringer for betalte faste udgifter

Indhentes fx ved privat udlejer, boligforening, betalingsservice bankudskrifter og hos leverandør af el, varme, vand. Eksempler på dokumenter:

  • Kopi af seneste huslejeopkrævning.
  • Kopi af lejekontrakt.
  • Vand og varme.
  • Seneste betalte el-regning.
  • Telefoni og bredbånd.
  • Forsikring(er).

Børneopsparing

Fås ved henvendelse til bank. Der skal fremgå dato for, hvornår opsparingen kan hæves. Hvis låst skal der vedlægges et skriv fra banken herom.

Registreringsbevis for EU-borgere

Indhentes fra Statsforvaltningen.

Dokumentation i forbindelse med ophør af eget firma/selvstændig

Indhentes ved virk.dk, SKAT eller revisor. Indhent sidst udarbejdede årsresultat og måneds- eller kvartalsregnskab (moms), resultatopgørelse eller/og afsluttende regnskab

Værdi af aktier/obligationer/andre værdipapirer

Kan hentes på SKAT.dk, Netbank eller ved henvendelse i bank.

Værdi af bil/motorcykel/knallert

Indhent aktuel anslået salgsværdi af din bil/motorcykel/knallert fra forhandler. Det gøres ved at finde sammenlignelige køretøjer til salg.
Du kan evt. også finde salgsværdien af dit køretøj på bilbasen.dk

Opholdserklæring, hvis du er uden fast bopæl

Indhentes i Borgerservice og skal afleveres en gang hver måned.

Godt at vide: kontanthjælp

Kontakt os

Jobcenter Hørsholm
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
Send via Digital Post