• Du skal have NemID med, hvis det viser sig, at du mangler nogle oplysninger, som du kan hente på nettet. Har du ikke NemID, kan du bestille det på hjemmesiden www.nemid.nu (nyt vindue)
  • For at vi kan vurdere, om du kan få hjælp, skal du have dokumentation med. Vi har udarbejdet en tjekliste til dokumentation, men det er ikke alle dokumentationspunkter, der er relevante for alle, tag det med, som du mener er relevant for dig, så tager vi udgangspunkt i det.

 

Fyreseddel/opsigelse fra arbejde

Indhentes ved arbejdsgiver med dato for opsigelse, arbejdsgivers stempel og underskrift. 

Dokumentation for udmelding af uddannelse

Indhentes ved uddannelsesstedet med dato for udmeldelse og uddannelsesstedets stempel/signatur. Eksempler: mail fra uddannelsesstedet, udmeldelsesblanket, eksamensbevis. 

Lønsedler

Lønsedler for de sidste tre måneder. Indhentes ved arbejdsgiver eller E-boks. Udbetalingsmeddelelser, dagpenge og arbejdsmarkedsydelse indhentes ved A-kassen. 

SU-oversigt

Indhentes på www.su.dk på min SU-side. Her logges på med NemID. Her printes SU-oversigt for hele året. 

Oversigt over bankkonti

Indhentes ved Netbank eller ved henvendelse i bank. Der skal afleveres oversigt fra alle de banker, hvor der er konti. Dokumentet skal være i PDF format eller anden format, der ikke kan redigeres. Dokumentation i form af Excel ark, Word dokument eller lignende er ikke gyldig. 

Kontoudskrifter fra alle bankkonti

Indhentes ved Netbank eller ved henvendelse i bank. Der skal afleveres kontoudskrift fra alle bankkonti for 3 måneder fra ansøgningsdatoen. Dokumentet skal være i PDF-format eller andet format, der ikke kan redigeres. Dokumentation i form af Excel-ark, Word-dokument eller lignende er ikke gyldig. 

Børneopsparing

Indhentes ved henvendelse til bank. Der skal fremgå dato for, hvornår opsparingen kan hæves. 

Oversigt over pensioner

Indhentes ved www.pensionsinfo.dk. Her logges på med NemID. Oversigt over aftaler og aktuel saldo. 

Husleje inkl. vand, varme, el-omkostninger

Indhentes ved privat udlejer, boligforening og leverandør af el, varme, vand. Eksempler: huslejekontrakt evt. inkl. forbrug, betalingsoversigt fra bank, a conto-oversigt for el, vand og varme. 

Registreringsbevis (EU-borger)

Indhentes fra Statsforvaltningen.

Eget firma

Indhentes ved SKAT og revisor. Dokumentation for ophør af eget firma. Sidst udarbejdede årsresultat og måneds- eller kvartals (moms)-regnskab/resultatopgørelse/afsluttende regnskab. 

Opholdstilladelse

Indhentes ved Udlændingestyrelsen. Opholdskort eller brev med opholdsbetingelserne og dato for udløb af ophold. 

Ophør af sygedagpenge/dagpenge/arbejdsmarkedsydelse

Indhentes ved A-kassen. 

Værdi af aktier/obligationer/andre værdipapirer

Indhentes ved Netbank eller ved henvendelse i bank. 

Ejendomsvurdering

Indhentes ved SKAT. 

Gæld i ejerbolig

Indhentes ved Netbank eller henvendelse i bank/kreditforening. 

Værdi af bil/motorcykel/knallert

Aktuel salgsværdi af bil/motorcykel/knallert fra et autoriseret bilværksted med stempel og underskrift. 

Pas

Både dansk og udenlandsk.