Flygtninge og familiesammenførte

Hvis du er flygtning eller familiesammenført, begynder du direkte på en ordinær danskuddannelse.

Du har ret til samlet fem års danskuddannelse. Der er tre forskellige slags danskuddannelser.

Det er skolen, der bestemmer, hvilken af de tre danskuddannelser, du skal starte på.

 

Au pair, studerende og udenlandske arbejdstagere 

Hørsholm kommune tilbyder nyindrejste udlændinge danskuddannelse. Dit opholdsgrundlag bestemmer, hvor længe du har ret til danskuddannelse.

Danskuddannelsen har til formål at opkvalificere sprogkundskaber og viden om det danske samfund i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til uddannelse.