Flygtninge og familiesammenførte

Hvis du er flygtning eller familiesammenført, begynder du direkte på en ordinær danskuddannelse.

Du har ret til samlet fem års danskuddannelse. Der er tre forskellige slags danskuddannelser.

Det er skolen, der bestemmer, hvilken af de tre danskuddannelser, du skal starte på.

 

Au pair, studerende og udenlandske arbejdstagere 

Hørsholm kommune tilbyder nyindrejste udlændinge danskuddannelse. Dit opholdsgrundlag bestemmer, hvor længe du har ret til danskuddannelse.

Danskuddannelsen har til formål at opkvalificere sprogkundskaber og viden om det danske samfund i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til uddannelse.

Læs mere om danskuddannelse

Hvis du er indvandrer, har du ret til op til 3½ års danskuddannelse indenfor en periode på 5 år.
Som indvandrer skal du betale et depositum til sprogskolen på 2.000 kr. for at deltage i undervisningen.
Au-pair personer er dog ikke forpligtet til at betale depositum.

  • Nordiske statsborgere
  • Grænsependlere
  • Borgere med beløbsordning
  • Green-card, arbejdstagere eller medfølgende familie
  • 3. landsstatsborgere, som er familiesammenført til danskere, som vender hjem
  • 3. landsstatsborgere, som har en pendler-tilladelse
  • EU-borgere eller medfølgende familie
  • Studerende og au-pair-personer 

Sprogskolen tilbyder dig en danskuddannelse, der passer til dit niveau – uanset hvilken uddannelse du har fra dit hjemland. Det er sprogskolen, som vurderer, hvilket niveau du skal indplaceres på ved en visitationssamtale

Danskuddannelse 1 modul 1-6

Danskuddannelse 2 modul 1-6

Danskuddannelse 3 modul 1-5


Alle danskuddannelser er inddelt i 6 moduler - dog afsluttes Danskuddannelse 3 normalt efter 5. modul. Du skal bestå testen på det modul, du går på, for at kunne komme videre til næste modul. Du har mulighed for at afslutte og opnå bevis for bestået danskuddannelse 1, 2 eller 3.

I danskuddannelsen er der indlagt undervisning i danske samfundsforhold, kultur og historie. Der indgår undervisning i dansk demokrati, medborgerskab, den danske arbejdsmarkedsmodel, velfærdssamfundets grundprincipper og det danske uddannelsessystem. Sprogskolerne udleverer informationsmateriale om medborgerskab samt rettigheder og pligter i samfundet.

Du kan læse mere om danskuddannelserne her:
Sprogcenternordsjaelland.dk
Sprogcenterhellerup.dk

Formålet med klippekortet er dels at give udenlandske arbejdstagere, studerende m.fl. et øget incitament til at gennemføre danskuddannelsen inden for den tidsmæssige afgrænsede periode, samt dels at begrænse fravær fra undervisningen.

Et klippekort indeholder op til 6 klip. Hvert klip er tidsnormeret således, at du får en samlet uddannelsesret på op til 3 år og 6 måneder, hvilket svarer til 42 måneder. Klippekortet har en samlet gyldighedsperiode på 5 år. Klippekortet giver dig mulighed for at holde pauser i undervisningsforløbet fx i forbindelse med intensive arbejdsperioder, udlandsophold, sygdom eller barsel.

I løbet af efteråret vil du kunne læse mere om klippekortordningen på kommunens hjemmeside.