Integrationsgrunduddannelsen, IGU, varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling
på en virksomhed samt skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen
bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervs-
grunduddannelse.

Integrationsgrunduddannelsen er et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og
opkvalificering, men er ikke et tilbud i integrationslovens forstand.