Når du kommer til Hørsholm Kommune som flygtning eller familiesammenført, skal du deltage i et integrationsprogram efter reglerne i integrationsloven.

Integrationsprogrammets hovedmål er, at du hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse. Integrationsprogrammet består af:

  • Danskuddannelse.
  • Beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud efter integrationsloven.

Integrationsprogrammet skal tilrettelægges med henblik på, at udlændingen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år. Du får et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud senest efter 1 måned i kommunen. Herefter skal du deltage i en virksomhedsrettet indsats, indtil du får et job eller starter på en uddannelse.

Når du modtager integrationsydelse, har du både pligt til at deltage i integrationsprogrammet og til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du ikke lever op til disse forpligtelser, kan du blive trukket i din integrationsydelse.

Læs mere hos Udlændinge og Integrationsministeriet.