• Herunder kan du læse mere om, hvad kontanthjælpsloftet betyder for dig, når du modtager integrationsydelse.
 • Nedenfor finder du også kontaktoplysninger på Jobcentret. 

Hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, er der en grænse for, hvor meget du månedligt samlet kan modtage i uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, særlig støtte samt boligstøtte.

Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’. Din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse vil ikke blive sat ned som følge af kontanthjælpsloftet, men du kan få udbetalt mindre i særlig støtte og boligstøtte.

Hvis du ikke får særlig støtte, og der ikke er nogen i din husstand, der får boligstøtte, vil kontanthjælpsloftet ikke have betydning for, hvad du kan få.

Hvor meget du kan få i samlet støtte afhænger af din alder, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Beløbets størrelse afhænger også af størrelsen af din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Kommunen afgør, hvor meget du samlet kan få om måneden. Udbetaling Danmark får besked fra kommunen om, hvad du samlet kan få, og beregner herefter, hvad du kan få udbetalt i boligstøtte og/eller særlig støtte.   

Her er fem oversigter, der kan give dig en ide om, hvad du højst kan få i samlet støtte om måneden. Kontanthjælpslofterne afhænger bl.a. af, om du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Find den rigtige tabel:

For modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får et beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
For modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, der får et beløb svarende til kontanthjælpen for personer fyldt 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
   20212022
 Gifte og samlevende med et barn – pr. person  15.547 15.570
 Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person  15.547 15.570
 Gifte og samlevende uden børn – pr. person  11.698 11.716
 Enlige med et barn  16.209 16.233
 Enlige med to eller flere børn  16.592 16.617
 Enlige uden børn  14.150 14.171
For kontanthjælpsmodtagere under 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
For kontanthjælpsmodtagere under 30 år: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
   2021 2022
 Gifte og samlevende med et barn – pr. person
 13.274 13.294
 Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person  13.142 13.162
 Gifte og samlevende uden børn – pr. person  10.082 10.097
 Enlige med et barn  15.889 15.913
 Enlige med to eller flere børn  16.272 16.296
 Enlige uden børn  10.832 10.848
For modtagere af uddannelseshjælp, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
For modtagere af uddannelseshjælp, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
   20212022
 Gifte og samlevende med et barn – pr. person  12.659 12.678
 Gifte og samlevende med to eller flere børn – pr. person  12.488 12.507
 Gifte og samlevende uden børn – pr. person  9.660 9.674
 Enlige med et barn  15.118 15.414
 Enlige med to eller flere børn  15.499 15.522
 Enlige uden børn  10.404 10.420
For modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der opfylder 225-timers kravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
For modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
   20202021
 Gifte og samlevende med et barn - pr. person
  12.236 12.389
 Gifte og samlevende med to eller flere børn - pr. person
  12.067 12.218
 Gifte og samlevende uden børn - pr. person
  9.352 9.469
 Enlige med et barn
  14.551 14.733
 Enlige med to eller flere børn
  14.928 15.115
 Enlige uden børn
  10.086 10.212
For gifte modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som ikke opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
For gifte modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, som ikke opfylder 225-timerskravet: Kontanthjælpslofter i kr. pr. måned
  2021
 2022
Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har et barn   9.424 9.438
 Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn  9.495 9.509
 Den ægtefælle, der ikke får hjælpen nedsat, og som ikke har børn  6.333 6.342
 Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har et barn  7.593 7.604
 Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som har to eller flere børn  7.664 7.675
 Den ægtefælle, der får hjælpen nedsat, og som ikke har børn  5.608 5.616

Hvis du arbejder, samtidig med at du får uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan du måske få udbetalt mere i boligstøtte og særlig støtte. Selv ganske få timers arbejde kan betyde, at du får udbetalt en større del af din tilkendte boligstøtte og/eller særlige støtte. Det skyldes, at den løn, du har tjent, bliver trukket fra i din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Og det giver plads til særlig støtte og boligstøtte, når din uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse udbetales med et mindre beløb. 

Samlevende er omfattet af de samme lofter som gifte. Kommunen afgør, om du skal betragtes som samlevende.

Du betragtes som samlevende, når du har fælles husførelse og lever i et ægteskabslignende forhold med en anden person, som det er muligt at indgå ægteskab med. Lignende regler om samlevende anvendes også i forbindelse med folke- og førtidspension, og hvis du modtager børnetilskud.

Der er situationer, hvor din boligstøtte og særlige støtte undtages fra kontanthjælpsloftet. Det gælder, hvis du eller en person, du bor sammen med:

 • får boligstøtte efter reglerne for stærkt bevægelseshæmmede.
 • får boligstøtte efter reglerne for personer, der modtager døgnhjælp efter serviceloven.
 • er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse.
 • får boligydelse og er anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype af kommunen.

Du skal sende klage til kommunen, hvis du vil klage over:

 • din indplacering på en kontanthjælpsloftssats
 • tildeling af særlig støtte
 • afgørelser om samlivsstatus i forhold til loftsindplaceringen  
 • afgørelse om opkrævning af for meget udbetalt særlig støtte.

Du skal sende din klage til Udbetaling Danmark, hvis du vil klage over:

 • afgørelse om nedsættelse af udbetaling af boligstøtte og/eller særlig støtte
 • afgørelser om opkrævning af for meget udbetalt boligstøtte.
Leveret af borger.dk

Kontakt os

Hørsholm Kontaktcenter
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
Skriv sikkert via Digital Post
Bestil tid til personligt fremmøde


Telefontid

Mandag - Fredag 09:00 -13:00