• Dansktillæg er en 6 måneders tidsbegrænset tillæg til integrationsydelsen, som du kan have ret til, hvis du har
    bestået prøve i Dansk 2, tilsvarende eller højere prøve i dansk.
  • Nedenfor finder du information om integrationsydelse og dansktillæg samt
    kontaktoplysninger på Jobcentret.

Integrationsydelse og dansktillæg

Det beløb, du kan modtage i integrationsydelse afhænger blandt andet af, om du er enlig eller om du er forsørger.

Definitioner

Enlig forsørger

Person, der forsørger eget barn i hjemmet og har ret til ekstra børnetilskud: 12.019 kr. pr. md. før skat.

Forsørger

Person, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har ret til ekstra børnetilskud: 8.411 kr. pr.md. før skat.

Ej forsørger

Person, der ej forsørger, er over- eller under 30 år og udeboende: 6.010 kr. pr. md. før skat.

Ung hjemmeboende

Person, der er ej forsørger, er under 30 år og hjemmeboende: 2.590 kr. pr. md. før skat.    

Den 1. juli 2018 blev dansktillæg ændret til en tidsbegrænset 6 måneders danskbonus.

Danskbonus er en 6 måneders tidsbegrænset tillæg til Integrationsydelsen på op til 1560 kr. om måneden, som du kan have ret til, hvis du har bestået prøve i Dansk 2, tilsvarende eller højere prøve i dansk.

Du kan også have ret til danskbonus, hvis du har fået diagnosticeret langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og derfor ikke er i stand til at bestå en prøve i Dansk 2.

Du skal være opmærksom på, at din integrationsydelse sammenlagt med dansktillægget ikke må overstige, hvad du ville være berettiget til, hvis du havde ret til uddannelses- eller kontanthjælp.

Har du én gang modtaget dansktillæg/danskbonus i 6 sammenhængen måneder, har du opbrugt din ret til danskbonus.

Danskbonus til selvforsørgende

Som noget nyt indføres der en danskbonus i integrationsloven til udlændinge, der er omfattet af integrationsprogrammet, men ikke modtager integrationsydelse.

Der gælder de samme danskprøvekrav for ret til danskbonus efter integrationsloven, som gælder for ret til den nye danskbonus efter lov om aktiv social politik.

Udlændingen skal selv ansøge kommunen om danskbonus og fremlægge dokumentation for, at danskprøven er bestået.

Kontakt os

Center for Job, Borger og Erhverv
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
Send via Digital Post