Ann Sophie Stærk (1973), opvokset i Rungsted, uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Grafisk Skole fra 1992-1999.

Allerede fra barnsben vidste Ann Sophie Stærk, at hun ville være kunstner. Talrige besøg hos morfar i Oden-se gav hende inspiration. (Morfar var maleren og billedhuggeren Thorvald Petersen (1899-1988)).

Ann Sophie Stærk viser ved denne udstilling i Fuglsanghus en række helt nye værker, der tager udgangspunkt i temaerne Domesticity, Wilderness & Sensuality. Fælles for værkerne er, at de indeholder elementer fra alle tre temaer. Ann Sophie Stærk bruger temaerne til at definere det, som hun vil udtrykke i det konkrete værk; det kan være med udgangspunkt i hendes egen oplevelse af temaet, tilsat en form for mystik, der munder ud i en visuel og smuk oplevelse.
Domesticity: En egentlig tolkning af begrebet Domesticity peger hen imod det danske ord hjemlighed, men kan også forstås som tryghed. I værkerne ses rammerne og interiøret fra et hjem, der skulle indikere tryghed, men der bliver tilsat en foruroligende frygt. Beskueren oplever ikke blot tomme rum, men også rum, der er tomme for nærvær og tilstedeværelsen af dem, der boede der oprindeligt. Ann Sophie Stærk tegner aldrig et billede af et moderne hus. Hjemmene er som hjem fra halvtredserne med stilfulde møbler eller en snert af rokoko, og ofte er der træer eller andre planter, der danser igennem huset, svajer mod væggene eller vinduer-ne. Husene er aldrig lukkede – ofte åbnes for omverdenen via en trappe, så man kan vælge at gå enten op eller ned.

Wilderness: Vildskaben findes i værkerne i form et dyr, fx en falk eller andre fugle, der enten flyver væk, jager eller flygter. Dyrene er stærke og vilde, og når man betragter billedet, finder man en parallel til kvinde-figuren, der også optræder i værket. Ann Sophie Stærk anvender mange gange sig selv, og når hun tegner sig selv sammen med fx en tiger, er det for at understrege en egen vildskab og en egen trang til ikke at lade sig tæmme.
Sensuality: Her ser vi stærke kvinder, der er uafhængige og sensuelle. Man finder ikke en mandsperson i bil-lederne, og Ann Sophie Stærk fortæller, at der ikke skal drages dybe tolkninger af dette, men at det alene er, fordi hun ikke finder den mandlige krop interessant at tegne.

Ann Sophie Stærk siger om processen med billederne, at hun først projekterer et interiør op på et lærred eller et stykke papir, derefter arbejder hun de øvrige elementer ind i tegningen. Hun er netop begyndt at anvende blæk og ved fx at vælge sort blæk, som fortyndes i varierende grad, finder hun sin egen grå skala. Blæk er også lidt ”farligt” at arbejde med, forstået således at det kan løbe løbsk på papiret, men dette accepterer hun og tænker det ind i værket som et nyt element.
Som studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1990’erne blev Ann Sophie Stærk en del af det nybrud, der dengang kom i den danske kunstverden. Nye grupperinger og arbejdsformer tog fart, og kunsten fik nye former. Kunstner- og kuratorgruppen Quirky Girls, bestående af de tre kunstnere Ann Sophie Stærk, Anne Marie Ploug og Tine Maria Kofoed samt kuratoren Johanne Løgstrup, samarbejdede om forskellige udstillingsprojekter. I det sene efterår 2002 havde de en udstilling med deres værker på Horsens Kunstmuse-um – en udstilling, der tidligere på året havde været vist i New York.

Quirky Girls viste i deres værker det kvindelige begær og begæret efter kvindelighed som en styrke. Hermed lagde Quirky Girls sig op ad 1990’ernes Girl Power feminisme, der var aggressiv og pågående og spillede selvsikkert på kvindens kulturelle status som seksualobjekt. Quirky Girls var ikke engagerede i et eksplicit kønspolitisk ligestillingsprojekt, men kredsede i deres værker mere abstrakt omkring spørgsmålet om kvinde-lighed og femininitet. Ann Sophie Stærks dengang pastelfarvede pop-malerier kredsede om glamourens og modens fantasmer og drømmebilleder. Kuratoren Johanne Løgstrup beskriver Quirky Girls i kataloget til ud-stillingen i New York og i Horsens som ”en hyldest til moderne femininitet og nydelserne ved at være kvin-de”. (Kilde: ”Nybrud” af Rune Gade og Camilla Jalving).

I sommeren 2012 vandt Ann Sophie Stærk en projektkonkurrence udskrevet af Danfoss i Vejle. Tre store malerier, der nu hænger i deres reception og deres kantine. Samme år fik hun den store spændende opgave at udsmykke Retten i Holstebros nye retsbygning, der blev indviet i 2012. Her udsmykkede Ann Sophie Stærk det store atrium, venteværelser og den store retssal. Hun siger herom: ”Min intention var at folk, der træder ind i retsbygningen, finder en ro og balance og en tro på, at der hersker retfærdighed her.”

For øjeblikket er Ann Sophie Stærk ved at udsmykke til byretten i København – opgaven forventes at være færdig i slutningen af juni 2018.

Udvalgte udstillinger Forårsudstillingen Charlottenborg, 1998 Kunstforeningen Gl. Strand, Exit, 1998 DCA Gallery, Quirky Girls, New York, 2002
Horsens Kunstmuseum, Quirky Girls, 2002
Kunstforeningen Gl. Strand, solo projektrum, 2003 Scope Art Basel, Miami, USA, 2005
Udvalgte legater:
Statens Kunstfond Horsens Kunstmuseum Billedkunstrådet Københavns Kommune ISCP Program, New York
Samlinger: The West Collection, Philadelphia, USA Jens Olesen, Sao Paulo Claus Carstensen, Danmark
Ann Sophie Stærk, www.sophiestaerk.com
Hørsholm Kunstforening, www.hoersholmkunstforening.dk