Kom til Fernisering i Fuglsanghus lørdag den 11. august 2018 kl. 14.00, hvor udstillingen ”Tegninger” af arkitekt Karl Johan Skovgaard Lassen åbner.

Karl Johan Skovgaard Lassen vil være til stede ved ferniseringen.

 

Med udstillingen vil vi gerne vise, at tegnekunsten absolut kan klare sig i vores digitale tid og er en selvstændig kunstart. Udstillingen giver således mulighed for at fordybe sig i detaljer og opleve, hvordan en arkitekt mestrer tegnekunsten til fulde.

Udstillingen er herefter åben kl. 12 – 17 alle fredage, lørdage og søndage til og med søndag den 9. september 2018.

 

Se og download indbydelsen til ferniseringen ved at klikke her(pdf)

 

Karl Johan Skovgaard Lassen

Af Claus M. Smidt, kunsthistoriker, mag.art.

Arkitekten Karl Johan Skovgaard Lassen (f. 1933) er den yngste af en børneflok på otte. Forældrene var inspektør på Statens forsøgsgårde Faurholm og Trollesminde ved Hillerød, K. Lassen (1887-1974) og hustru, Signe f. Skovgaard (1895-1985). Den store søskendeflok voksede op på Trollesminde. Opvæksten på landet blev af stor betydning for Karl Lassens naturglæde. Hertil kom en arv af uvurderlig værdi. Moderen var datter af maleren og billedhuggeren Joakim Skovgaard (1856-1933) og barnebarn af maleren P.C. Skovgaard (1817-75). Hjemmet var propfyldt med minder om og kunstværker fra en familie, der har domineret dansk kunst i mere end et århundrede. Han fortæller selv, at de mange børn ofte samledes omkring den højtlæsende mor, hver tegnende med blyant på papir i fortsættelse af slægtens traditioner. Man kan vanskeligt overvurdere betydningen af P.C. Skovgaards nære tilknytning til maleren Johan Thomas Lundbye og guldalderkunsten i almindelighed og siden brødrene Joakim og Niels Skovgaards centrale placering i den danske kunstverden. Hjemmet bar dybt præg heraf. Kunstneriske frembringelser af alle arter fra tidligt 1800tal og fremefter har omgivet søskendeflokken og især givet Karl Lassen en kulturballast af sjælden tyngde.

Han blev student fra Frederiksborg Statsskole i Hillerød i 1952. Herefter påbegyndte han straks arkitektstudiet på Kunstakademiets Arkitektskole. Her gennemgik han forskolen under arkitekt, siden professor Jens Chr. Thirstrup, hvilket varede to år. Siden avancerede han til hovedskolen, hvor han tilbragte tre år under den navnkundige professor Kay Fisker og tillige havde Tobias Faber som lærer. Undervejs var han over to sæsoner i murerpraktik. Samtidigt arbejdede han for sin mors fætter, arkitekten Hans Georg Skovgaard på dennes tegnestue. I 1957 tog han afgang fra skolen fra professor Arne Wagner Smitts afdeling. Denne omhandlede landbrugsbyggeri og var således et resultat af, at Karl Lassen i en vis forstand var tro imod sit udgangspunkt som landmandssøn. 1957-59 aftjente han sin værnepligt som sergent ved Telegraftropperne.

I 1958 giftede han sig med den senere skuespillerinde Birgit Zinn. Hun havde på denne tid job på arkitekten, professor Mogens Kochs tegnestue. Via denne forbindelse blev Karl Lassen kort efter ansat på professor Steen Eiler Rasmussens tegnestue, der som medindehaver havde arkitekt Kai Lyngfeldt Larsen. Her fandt Karl Lassen blivende plads, først som medarbejder, sidenhen som medindehaver. I 1986 skiftede tegnestuen navn til Friborg & Lassen. Endnu i sin fremskredne alder er han stadig med på sidelinien som en meget aktiv konsulent for tegnestuen.

Steen Eiler Rasmussen og hans tegnestue havde ansvaret for det siden så udskældte boligområde i Gyngemosen vest for København, kaldet Tingbjerg. Opførelsen indledtes 1956 og var lidt af en pionermæssig bedrift i byplanforstand. Endnu da Karl Lassen startede på tegnestuen arbejdedes der på sagen, og 1970-71 stod han for byggeriet af Tingbjerg Kollegiet. I fortsættelse heraf kom Karl Lassen sammen med Lyngfeldt Larsen og Sven Friborg til at opføre boligbebyggelsen Sneglehøj i Roskilde, 1988. Hertil kom en række saneringsopgaver, der omfattede menneskeliggørelsen af gamle, snævre karrébebyggelser i det indre København, bl.a. den præmierede istandsættelse af Rosengårdskarréen mellem Fiolstræde og Peder Hvitfeldts Stræde, 1972-90 og saneringen af en række gårdanlæg bag Mikkel Bryggers Gade, Lavendelstræde og Kattesundet, 1986-95. I Odense løste Friborg & Lassen i samarbejde med bl.a. Claus Cornelius Hansen opgaven af en række ældre bygninger i Odense centrum at skabe byens Kongreshus, 1987.

Sideløbende med sin karrière som arkitekt kom Karl Lassen til at virke som lærer på Kunstakademiets Arkitektskole på Charlottenborg. Gerningen indledtes i 1959 og varede indtil institutionen i 2001 afskaffede undervisningen i frihåndstegning, idet man besluttede at omlægge undervisningen i tegningsfagene radikalt. Karl Lassen blev en institution i institutionen grundet sit usædvanlige håndelag i faget. Afdelingen blev med årene til Institut for visuel kommunikation. Her fik de studerende en fremragende indføring i det, som så at sige er arkitektfagets inderste væsen: at mestre brugen af blyant og pen ud fra umiddelbar iagttagelse. Selv lægger han megen vægt på, at en vigtig øvelse er den at kunne fæstne sine indtryk af et motiv indenfor et kvarters tid.

I tilslutning til sit virke på Kunstakademiet har Karl Lassen i samarbejde med andre publiceret bøgerne ”Lærebog i anvendt perspektiv”, 1975, og ”Tegning på studierejsen”, 1987. I 1993 var han medforfatter til ”Udsigt fra et italiensk kloster” om refugiet San Cataldo i Italien. Allerede i 1985 havde han et studieophold på San Cataldo, og 1986-2006 var han arkitekt for institutionen. I 2006 var han sammen med forfatteren af disse linier medforfatter til bogen ”Tegning. Danske arkitekters tegninger fra det 20. århundrede”.

Karl Lassen definerer selv arkitekturtegning som dette at se og registrere og resultatet heraf som lidt kedeligt. Utvivlsomt en korrekt iagttagelse, blot passer den ikke på hans egne værker, for han er i sine akvareller, blyantstegninger og tuschlaveringer en mester i faget - en værdig fortsætter af en tradition, som i arkitektfaget fik sin første store udøver i Hack Kampmann. Som lærer på Kunstakademiets Arkitektskole fik Karl Lassen arkitekten Svend Limkilde. Denne har uden tvivl fået sin store indflydelse på  de egentlige arkitekturtegninger, men de giver ikke forklaringen på Karl Lassens enestående glæde ved og fornemmelse for at beskrive natur og ikke mindst hans sjældne indlevelse i gengivelse af træer. Denne side af hans sjældne talent er det fristende at se som et resultat af arv og miljø.

 

Udstillingen omfatter landskaber og byskaber fra ind- og udland. Hertil kommer studier af træer, der på slående vis erindrer os om, at Karl Johan Skovgaard Lassen står på skuldrene af sine navnkundige forfædre.

 

 

 

 

 

 

 

Hørsholm Kunstforening

Bestyrelse:

Anne-Grethe Nissen (formand), Pia Eschelsen (næstformand), Hanne Paulli (kasserer), Jens Kam, Jette Nielsen, Kurt Gotfredsen, Lene Bruunsgaard samt Anette Geerdsen og Jens Refsgaard.

 

Medlemskab af Hørsholm Kunstforening

Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til Hanne Paulli, 2629 7911 eller Anne-Grethe Nissen, 4586 1916.

Kontingentet for 2018 er 280 kr. og 140 kr. for unge under uddannelse.

 

www.hoersholmkunstforening.dk

Tekst: LB 2018

Tryk: Rahbek Offset


 

 

 

 

 

 

 

Om Fuglsanghus - en historisk bygning i det gamle Hørsholm

 

Fuglsanghus fra 1764, tidligere kaldet Slotsgartnerens Hus, er Hørsholm Kommunes fredede udstillingshus, nu smukt beliggende i Gammel Hovedgade tæt ved den historiske slotspark.

 

Huset havde oprindelig en anden placering ca. 300 meter fra den nuværende beliggenhed, hvor det lå i vejen for en vigtig vejgennemføring. I 1976 blev huset nøje opmålt og nedtaget for ved hjælp af en række fonde og en stor indsats fra Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn at blive genopbygget i 1980 på den nuværende adresse.

 

Hørsholm Kommune stiller i dag Fuglsanghus til rådighed for lokalområdets tre kunstforeninger.