Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg

Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger i Hørsholm Kommune efter nærmere bestemmelser. Målet er en optimal udnyttelse af alle lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm kommune.

Der kan som udgangspunkt ikke tildeles faste lokaler; det vil sige, at en forening ikke kan lægge beslag på et lokale i fuldt omfang.

Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm

Borgere og foreninger bosiddende/hjemhørende i Hørsholm Kommune kan vederlagsfrit låne lokaler, haller og udendørs anlæg.

Borgere og foreninger udenfor Hørsholm Kommune kan leje lokaler, haller og udendørs anlæg.

Læs mere om regler for udlån herunder:

Reglerne er trådt i kraft den 1. juni 2007 og erstatter tidligere lokaleregulativ for Hørsholm Kommune af 18. april 1994 med seneste rettelser 1. januar 2000. Nærværende lokaleregulativ er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2007.

Revideret 22. juni 2015.