Et kunstværk i det offentlige rum i Hørsholm 

”I Hørsholm vil vi gerne det gode liv, det inspirerende liv. Vi vil gerne frem. Alt dette udtrykker statuen. Beskeden om idealer man ser op til, finder genklang i Hørsholm Kommune. En kommune hvor mange unge excellerer i det, de sætter sig for. Det ses både i vores skoler, som klarer sig fremragende på landsplan, og også i vores idrætspark, som danner rammen for talentudvikling.” udtaler Hørsholm Kommunes borgmester Morten Slotved. 

Kunst er vigtigt. Værker som Hornsleths ”Forskeren” er vigtige udtryk, som ligger grund for læring, dannelse og refleksion, vigtige elementer i et inkluderende og demokratisk samfund. Den kan motivere til at stræbe efter nyt eller mere.  

Kunst i det offentlige rum har en særlig effekt. Kunsten i det offentlige rum bliver en del af et hverdagsrum og kan binde bånd i et fællesskab. Den giver anledning til gentagne tilfældige møder med kunst i hverdagen, som stimulerer til dybere refleksion over de emner som bliver rejst i værket, uden at den forbipasserende aktivt opsøger den.  

Dens placering er ikke uvæsentlig i en lokale kontekst. Sat mellem en af kommunens skole, Rungsted Gymnasium og den lokale idrætspark – et sted hvor mange børn og unge færdes til hverdag - kan værket være med til at inspirere kommunens ungdom og også alle andre, der har deres gang i området. 

 

Kunstneren Kristian von Hornsleth 

Kristian von Hornsleth er samtidskunstner og arbejder i forskellige medier og genrer. Fra konceptkunst, skulptur og arkitektur til billedkunst, filmmedie og fotokunst, begrænser Hornsleth sig ikke til et medie i sit kunstneriske virke. Flere af Hornsleths værker har en provokativ karakter og kunstneren betragtes derfor ofte som enfant terrible 

Når vi anskuer Hornsleths værker, bliver vi ofte konfronteret med stærke visuelle udtryk eller handlinger, der opleves som absolutter eller overdrivelser af vores virkelighed. Disse visuelle udtryk eller handlinger passer ikke ind i vores verdensbillede og selvforståelse, hvilket ofte kan være det provokerende element. 

Provokationen i Hornsleths værker grunder overvejende i en samfundskritisk indstilling, der omdannes til udtryk, der har karakter af kommentarer. Kommentarer til forskellige aspekter i vores samfund, skjulte i larmende statements.  

Kommentaren er væsentlig i Kristian von Hornsleths kunst – provo eller ej – han peger på noget, der danner grundlag for motivet i hans kunst. Men motivet er ikke nødvendigvis letlæseligt, den skal afkodes, og alligevel er den samtidig en blotlæggelse af dets emne.  

Kristian von Hornsleths kunstneriske diskurs er forstyrrende og subversiv. Han vender sine valgte emner på hovedet, dekonstruerer dem, eller viser dem i et skævt perspektiv. Med andre ord iscenesætter han sine emner, for at bringe dem frem i lyset og derved i vores bevidsthed, så vi tvinges til at tage stilling. 

 

Forskeren Eske Willerslev 

Eske Willerslev er DNA-forsker. Han er professor ved Københavns Universitet. Hans forskning fokuserer på fortiden, hvor han med nyere teknologier afdækker verdens forhistorie et genom ad gangen.  

Eske Willerslev er en af vores tid største nulevende forskere. Ikke blot i Danmark men også internationalt, har han slået igennem med grundlæggende forskning, der har ændret vores syn på bl.a. menneskeheden, oprindelse, ophav. Hans forskning er en vigtig stemme i meget aktuelle debatter, og har derfor stor indflydelse på vores selvopfattelse og vores forestillinger om herkomst. 

 

Beskrivelse af kunstværket ’Forskeren’ 

’Forskeren’ er en bronzeafstøbning af monumental karakter med dimensionerne 2,6m høj, 1,05m bred og 2,42m dyb. Statuen repræsenterer en mandlige figur, Eske Willerslev, gående, armene udstrakt fremad. Figurens profil forlænges bagud med horisontale linjer.   

I sin repræsentation af motivet har Hornsleth udtrykt bevægelse både idet figuren tager et skridt, men også i de horisontale linjer og de fremstrakte arme. Brugen af bevægelse i formen peger fremad. Og trods værkets udformning og materiale giver bevægelse et dynamisk udtryk, der modsætter sig fastlåshed. 

Motivet i kunstværket tager udgangspunkt i forskeren Eske Willerslev. Udover at pege på forskerens virke, hans mod og fremgangsmåde, referer statuen også tilbage til beskuerne, os der står overfor værket og betragter det.  

Emnet om et af vores tids helte henleder tankerne til nutidens helte og idealer. Kunstværkets hensigt er at vise et idol, som kan motivere til at stræbe efter at udvikle sig og at finde en indre drivkraft og et højere mål. Samtidigt opfordres vi til at se på hverdagens helte inden for kulturen, forskningen og sporten. Disse helte står i kontrast til hurtig og nem berømthed fra reality og popverden, der i flg. kunstneren præger overvejende ungdommens idealer i dag. 

 

Vidste du det om ’Forskeren’? – sjove fakta 

Processen i fremstillingen af ’Forskeren’ havde flere etaper: 

  • Eske Willerslev sad model 2 gange 2 timer 
  • Den oprindelige skulptur blev lavet med ler.  
  • Lerfiguren blev 3D skannet 
  • Hornsleth arbejdede videre med figuren som 3D computermodel, for at rette op på linjerne 
  • Da figuren var klar, blev den 3D-printet 
  • Efter 3D printet blev en model i stor skala fremstillet 
  • Endeligt blev statuen støbt i bronze 

Alt forarbejdet op til afstøbningen blev foretaget herhjemme i Danmark, men derefter blev selve afstøbningen foretaget i Beijing. Statuen skulle sejles tilbage til Danmark, og heldigvis var der ingen problemer i tolden. 

Der blev brugt i alt 1.500kg bronze til afstøbningen.  

Dimensionerne på selve statuen er: L2,42m x W1,05m x H2,6m 

Med soklen er statuen ca. 4 meter høj