Udvikling af Hørsholm Idrætspark

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 27.04 2009 Masterplanen for "Udbygning af Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest" med vedlagte ændringsforslag

Beslutning kommunalbestyrelsen (nyt vindue - pdf).

Revideret kort over idrætsparken jf. kommunalbestyrelsens beslutning fra mødet d. 27.04 2009 og beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget d. 14.04 2009.

Skitse over Hørsholm Idrætspark (nyt vindue - pdf).

Hertil knyttes et notat vedrørende de anslåede økonomiske konsekvenser ved Idrætsrådets ændringsforslag baseret på arkitekt Claus Bjarrums gennemgang.

Konsekvenser og meromkostninger (nyt vindue - pdf).

Masterplan for udbygning af Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest samt bilag kan downloades ved at klikke på de enkelte links.

Masterplan (nyt vindue - pdf).

Bilag 10.2 - områdeafgrænsningsplan (nyt vindue - pdf).

Bilag 10.3 - trafikanalyse (nyt vindue - pdf).

Bilag 10.4 - Bygge- og anlægsomkostninger (nyt vindue - pdf).

Bilag 10.5 - Notat om byggeretspriser (nyt vindue - pdf).

Bilag 10.6 A - Cash-flowanalyse (nyt vindue - pdf).

Bilag 10.6 B - Cash-flow skema (nyt vindue - pdf).

Bilag 10.7 - Etapeplan (nyt vindue - pdf).

Bilag 10.8 - Kommentarer fra Idrætsrådet af 03.10.2008 (nyt vindue - pdf).

Bilag 10.10 - Kildefortegnelse (nyt vindue - pdf).