Hørsholm Kunstforening inviterer til ny udstilling i Fuglsanghus 

Udstillingen viser værker af:

Anita Viola Nielsen, Billedkunstner
Jens-Peter Kellermann, Billedhugger

Der er fernisering lørdag den 6. november 2021 kl. 14-16 i Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2, Hørsholm.
Anita Viola Nielsen og Jens-Peter Kellermann er til stede ved ferniseringen.

Udstillingen er herefter åben kl. 11-16 alle fredage, lørdage og søndage til og med
søndag den 12. december 2021.

På udstillingen i Fuglsanghus viser Anita Viola Nielsen et bredt udvalg af maleri, olie og akryl på lærred, papirklip, akvarel, gouache, pastel og litografi. Der vil være ældre værker fra 2001 og op til i
dag.
”I Anita Viola Nielsens værker ser vi spor af mennesker – en bænk, en lygte, en skulptur eller måske en bil – men næsten aldrig mennesker selv. Måske er det udtryk for erkendelsen af, at vi altid er alene
med os selv og den ensomhed, der følger denne erkendelse.
Udforskningen af det sanseligt uhåndgribelige er i betydelig grad inspireret af Giorgio de Chirico, der sammen med J.F. Willumsen og Giorgio Morandi er blandt hendes vigtigste, kunstneriske forbilleder.”
(Citat af Jesper Nickelsen, koordinator i Nordisk Ministerråds kulturteam).
I de senere år har Anita Viola Nielsen haft sine mest produktive perioder som kunstner under de årlige ophold i Rom og i Athen.

Anita Viola Nielsen er født 1958 i Vridsløsemagle. Dimitterede fra Den Grafiske Højskole, København 1982.

1983-84 Accademia Del´ Belle Arti, Perugia, Italien
1984-85 Glyptotekets tegneskole
1986-96 egen tegnestue med bogomslag som speciale
1997-99 Billedskolen, København
2002-06 Københavns Universitet, åbent universitet, kunsthistorie.

Anita Viola Nielsens CV vidner om mange udstillinger i ind- og udland. Hun har siden 2014 været i arbejdsudvalget og ledelsen i kunstnersammenslutningen Corner. Modtog i 2011 æreslegat fra
Anne-Marie Telmanyi, Carl-Nielsens Fond. Stipendier fra Dronning Ingrids Romerske Fond. Det Danske Institut i Rom, 2011, 2013, 2015, 2017 og 2019. Samt arbejdslegater fra Statens Kunstfond i
2012 og 2013.

Jens-Peter Kellermann, født 1952 i Nyborg og uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi 1973-82. Fra 1983 til 2017 ansat som underviser på Danmarks Designskole/ Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering.

Kunsthistoriker Bolette Marie Madsen siger om Jens-Peter Kellermanns kunst:
"Man kan altid genkende en Jens-Peter Kellermann-figur: Ædelt bronze blandes med tegl, skifer, granit, marmor og til tider korkpropper i hans på en gang forfinede og rustikke figurer, hvis farvemæssige
og stoflige variable sanselighed passer så godt til de fortællinger, de er bærere af. Hans figurer synes at udgøre en stadig strøm af budbringere fra et univers med alskens kulturelt fællesgods, hvor materialerne og religiøse, mytologiske og burleske beretninger befrugter hinanden. Der fortælles historier om forfængelighed, indbildskhed og kærlighed, og i figurerne indlejres underfundighed og humor, men aldrig distancerende ironi.
Stenene forarbejdes i København og voksen føjes til i Venedig, i Rom, i Athen og i Prag efter inspirerende spadsereture blandt fortidens minder. Tilbage i Danmark færdiggøres værkerne med støbningen af bronzen og monteringen på basen.” 
Jens-Peter Kellermann har været medlem af kunstnersammenslutningen Corner siden 1992. Han har solgt værker til Roskilde Højskole, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Rigshospitalet, Københavns
Kommune Kulturfond og er repræsenteret ved offentlige monumenter i blandt andet Vojens, Horsens, Holsteinborg og Torshavn. 

Har modtaget KE-Prisen samt støtte og legater fra blandt andet Astrid Noack Fonden, Dansk Færøsk Kulturfond, Augustinusfonden og Henry Heerups Legat.