”I Hørsholm Kommune har vi mange aktive foreninger og kulturinstitutioner, der tilbyder et væld af aktiviteter for kommunens børn og unge. Traditionen tro står de klar igen i år med masser af sjove sommerferieaktiviteter.

En stor tak til alle der byder vores lokale børn og unge på fantastiske oplevelser og møder på kryds og tværs
- og rigtig god og aktiv sommer til alle! ”
Caroline Victoria Christensen, Formand for Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget, Hørsholm Kommune

Sommerferieaktiviteterne arrangeres af lokale kunst- og idrætsforeninger, spejdergrupper, idrætsorganisationer, biblioteket og Ung i Hørsholm/Ungdomsskolen og Museum Nordsjælland. Der er derfor rig mulighed for at tilmelde sig en ny og anderledes aktivitet, for at prøve noget nyt, eller melde sig til noget velkendt, hvis man foretrækker det.

Program
Få et overblik over sommerferieaktiviteter 2022 i Hørsholm. Se kataloget over alle sommerens aktiviteter. Tilmelding åbner den 2. juni kl. 20:00 på horsholm.nemtilmeld.dk (nyt vindue). Du kan downloade eller printe kataloget ved at bevæge musen over pdf'en og klik på ikonerne.

download kataloget over sommerferieaktiviteter 2022 i Hørsholm kommune som pdf ved at klikke her (eller se herunder)

download webtilgængelig version af kataloget (ren tekst) over sommerferieaktiviteter 2022 i Hørsholm kommune ved at klikke her

Tilmelding
Tilmelding foregår på www.horsholm.nemtilmeld.dk (nyt vindue). Vi åbner for tilmelding den 2. juni 2022 kl. 20:00.

Der er et begrænset antal pladser til de fleste aktiviteter, og pladserne fordeles efter først til mølle-princippet. Der vil dog være ventelister på aktiviteterne.


Betaling
Betaling foregår ved tilmelding ved betalingssystem på www.horsholm.nemtilmeld.dk (nyt vindue).

Sygdom
Ved barns sygdom gives pengene ikke retur, medmindre pladsen overtages af en anden fra ventelisten. Kontakt foreningen.


Forsikring

Deltagere i sommerferie aktiviteter er ikke ulykkes/ansvarsforsikret gennem Hørsholm kommune. Det påhviler derved deltagerens forældre at undersøge/sikre deres barns dækning.
Kontakt de enkelte foreninger og klubber for oplysninger om, hvorvidt børnene er forsikret gennem klubben.