Sommerferieaktiviteterne arrangeres af lokale kunst- og idrætsforeninger, spejdergrupper, idrætsorganisationer, biblioteket og Ung i Hørsholm/Ungdomsskolen og Museum Nordsjælland. Der er derfor rig mulighed for at tilmelde sig en ny og anderledes aktivitet, for at prøve noget nyt, eller melde sig til noget velkendt, hvis man foretrækker det.

Tilmelding

Tilmelding foregår på horsholm.nemtilmeld.dk. Vi åbner for tilmelding den 3. juni 2021 kl. 20:00.

Der er et begrænset antal pladser til de fleste aktiviteter, og pladserne fordeles efter først til mølle-princippet. Der vil dog være ventelister på aktiviteterne.

Program

Her kan du se det fulde program for sommerferieaktiviteter 2021
Programmet opdateres løbende, hvis der er ændringer.

For hele programmet i webtilgængelig version klik her

 

For webtilgængelig oversigtsliste over sommerferieaktiviteter klik her

Betaling

Betaling foregår ved tilmelding på horsholm.nemtilmeld.dk

Sygdom

Ved barns sygdom gives pengene ikke retur, medmindre pladsen overtages af en anden fra ventelisten. Kontakt foreningen.

Forsikring

Deltagere i sommerferie aktiviteter er ikke ulykkes/ansvarsforsikret gennem Hørsholm kommune. Det påhviler derved deltagerens forældre at undersøge/sikre deres barns dækning.
Kontakt de enkelte foreninger og klubber for oplysninger om, hvorvidt børnene er forsikret gennem klubben.