Nadja Maria Hageskov, formand for Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget, udtaler:

”Jeg synes at vi er kommet frem til en fantastisk udviklingsplan og jeg er stolt over og glad for det bibliotek vi har. I Hørsholm Kommune har vi på biblioteksområdet stort fokus på at være udviklingsparate og det er udviklingsplanen et udtryk for. Udviklingsplanen er et udspil til de seneste års debat om bibliotekernes forandrede rolle. Den sikrer at vores lokale bibliotek i Hørsholm er rustet til fremtiden, så borgerne fortsat kan opleve et bibliotek i stadig udvikling. Fremtidens Bibliotek er svært at definere og derfor var opgaven bl.a. at få en drøftelse med borgere, særlige interessentgrupper og medarbejdere, samt os politikere i blandt om hvad der skal til for at sikre at biblioteket er med dér hvor det rør sig og får kommunens borgere med. ”

LÆS UDVIKLINGSPLANEN

Hørsholm Bibliotek er i top tre over landets biblioteker når det gælder bogudlån*, men biblioteket er meget mere en bogudlån. De senere år har folkebibliotekerne været genstand for mange drøftelser og overvejelser vedr. deres rolle i fremtiden. Spørgsmålet er hvad fremtidens bibliotek skal kunne. Og hvad siger borgerne i Hørsholm Kommune?

Det er i denne kontekst at kommunalbestyrelsen satte et arbejde i gang, der skulle sikre at vores lokale bibliotek er klar til den løbende udvikling. Resultatet er udviklingsplanen for Hørsholm Bibliotek med tre fokusområder, der danner rammen om bibliotekets udviklingsarbejde:

  • Biblioteket som Litteraturhus.
  • Biblioteket som byens hjerte.
  • Biblioteket i en digital tidsalder.


Hørsholm Biblioteks udviklingsplan er et udspil til hvordan fremtidens bibliotek kan se ud i Hørsholm Kommune. Ambitionerne som er fremsat i udviklingsplanen handler både om at kunne imødekomme bredden men samtidig give plads til fordybelsen og smal faglighed. Hørsholm Bibliotek skal kunne udfylde den mere traditionelle biblioteksrolle og samtidig være frontløber, dvs. at biblioteket skal være i stand til at adaptere sig nye tendenser og trends, og skal være aktiv søgen efter ny viden, nye materialetyper og formidlingsmåder. Biblioteket er imidlertid også i høj grad en kulturinstitution. Ambitionen er derfor samtidig at videreudvikle biblioteket som et sted, hvor borgerne både tilegner sig viden, finder inspiration og hjælp til at udvide sit horisont, og møder medborgere og interessefællesskaber på tværs.

LÆS UDVIKLINGSPLANEN

* Kilde: Danmarks Statistikbank http://www.statistikbanken.dk/10368 (SBS1).