Sommeraktiviteterne arrangeres af lokale kunst- og idrætsforeninger, spejdergrupper, idrætsorganisationer, biblioteket og Ung i Hørsholm/Ungdomsskolen og Karen Blixen Museet. Der er rig mulighed for at tilmelde sig en ny og anderledes aktivitet, for at prøve noget nyt eller melde sig til noget velkendt. 

Se det foreløbige program for sommeren 2023 her. 

Tilmelding
Tilmelding foregår på www.horsholm.nemtilmeld.dk. Vi åbner for tilmelding den 1. juni 2023 kl. 20:00.

Der er et begrænset antal pladser til de fleste aktiviteter, og pladserne fordeles efter først til mølle-princippet. Der vil dog være ventelister på aktiviteterne.

Betaling
Betaling foregår ved tilmelding ved betalingssystem på www.horsholm.nemtilmeld.dk.

Sygdom
Ved barns sygdom gives pengene ikke retur, medmindre pladsen overtages af en anden fra ventelisten. Kontakt foreningen.


Forsikring

Deltagere i sommerferie aktiviteter er ikke ulykkes/ansvarsforsikret gennem Hørsholm kommune. Det påhviler derved deltagerens forældre at undersøge/sikre deres barns dækning.
Kontakt de enkelte foreninger og klubber for oplysninger om, hvorvidt børnene er forsikret gennem klubben.