• Hvis du har mistanke om socialt bedrageri, skal du anmelde det til kommunen.
  • Der er tale om socialt bedrageri, når kommunen udbetaler sociale ydelser baseret på ukorrekte oplysninger. Socialt bedrageri kan f.eks. være sort arbejde, proformaflytninger eller snyd med kontanthjælp, førtidspension eller sygedagpenge.
  • Socialt bedrageri resulterer oftest i en anmeldelse til politiet og et krav om tilbagebetaling af de modtagne sociale ydelser.

Oplysningspligt ved offentlige ydelser

Hvis du modtager offentlige ydelser, har du som udgangspunkt oplysningspligt overfor Hørsholm Kommune.

Det er vigtigt, at du oplyser kommunen om ændringer i dine personlige forhold. F.eks. skal du oplyse det til kommunen, hvis du ændrer din folkeregisteradresse, som er den adresse, du sover og opholder dig på. Du skal også oplyse det til kommunen, hvis du har ændringer til dine økonomiske forhold.

Er du i tvivl om, hvorvidt de ydelser, du modtager, er lovlige, skal du kontakte kommunen. Vi kan hjælpe dig med at afklare situationen og yder råd og vejledning.

Håndtering af oplysninger i kommunen

Alle ansatte i kommunen har oplysningspligt i forhold til at informere relevante medarbejdere om borgerne og deres forhold. Det sker naturligvis indenfor rammerne af lovgivningen og i forhold til borgernes retssikkerhed.

I forhold til socialt bedrageri betyder det, at alle mistanker om uregelmæssigheder enten undersøges af den pågældende sagsbehandler eller videregives til kommunens kontrolenhed. Det gør vi for at sikre, at de borgere, som har behov for offentlige ydelser, får den hjælp og støtte, de har brug for.