Spørgsmål til foretaget modregning i børne-, ungeydelsen v/SKAT

Ifølge lov om børne- og ungeydelsen §11, stk. 2 kan der forekomme modregninger i denne til dækning af en restance til dagtilbud og skoleordninger, selvom indgået afdragsaftale. 

 1. Send en mail via Digital Post til Center for Dagtilbud og Skole (nyt vindue). Du skal bruge NemID.
 2. Du vil herefter modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din mail og din sag er herefter under behandling.

Spørgsmål til manglende udbetaling i overskydende SKAT

Ifølge lov om inddrivelse til det offentlige §§8-9, kan der forekomme modregning i overskydende skatter til dækning af restance, selvom indgået afdragsaftale.

 

 1. Send en mail via Digital Post til Opkrævningsteamet (nyt vindue). Du skal bruge NemID.
 2. Du vil herefter modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din mail.

Spørgsmål til modtaget betalingspåmindelse

Har du allerede betalt for en opkrævning, men har alligevel modtaget en betalingspåmindelse, skal du:

 1. Du skal ikke betale den fremsendte betalingspåmindelse.
 2. Send en mail via digital post til Opkrævningsteamet (nyt vindue). Du skal bruge NemID. og fortæl, at du har modtaget en betalingspåmindelse, selvom du har betalt.

Du vil herefter modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din mail. Du vil blive kontaktet, hvis vi mangler uddybende spørgsmål til din henvendelse. Dit gebyr vil automatisk blive slettet ved uberettiget fremsendt betalingspåmindelse. Så længe din sag er under udredning vil din ”manglende” betaling ikke blive sendt til inddrivelse hos SKAT.

Spørgsmål til betaling af ejendomsskat

Hvis du allerede har betalt for ejendomsskat, men alligevel har modtaget en rykker, skal du:

 1. Du skal ikke betale den udsendte rykker.
 2. Send en mail via digital post til Opkrævningsteamet (nyt vindue). Du skal bruge NemID. og fortæl, at du har modtaget en rykker på betaling af ejendomsskat, selvom du allerede har betalt.

Du vil herefter modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din mail. Gebyr og renter vil blive slettet.

Så længe sagen er under udredning, vil din manglende betalingen ikke blive sendt til inddrivelse hos SKAT.

Skattebilletten bliver sendt til alle ejere af en ejendom. Men det er kun den ejer, der står øverst på tinglysningen, der får tilsendt girokortet.

De øvrige ejere får tilsendt en kopi af skattebilletten - uden girokort.

Girokortet ligger derfor i din ægtefællens digitale postkasse / E-boks, eller er blevet sendt med posten.

Den hurtigste måde at få svar på et spørgsmål om betaling af ejendomsskat, er at send en mail via digital post til Opkrævningsteamet (nyt vindue). Du skal bruge NemID.

Spørgsmål til betaling af pasning i dagtilbud

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du har søgt om friplads og har modtaget en regning for det fulde beløb af pasning i dagtilbud.

Det skal du gøre:

 1. Du skal hurtigst muligt betale for pasning.
 2. Herefter skal du skrive til Opkrævningen og fortælle, hvilken dato du har betalt.
 3. Send en mail om Betaling af pasning via digital post til Opkrævningsteamet (nyt vindue). Du skal bruge NemID.

Hvis du er berettiget til friplads, vil du blive reguleret med tilbagevirkende kraft ved næste opkrævning.

Hvis du ikke har mulighed for at betale regningen med det fulde beløb, skal du skrive til opkrævningen og fortælle, at du ikke kan betale, og at du har søgt økonomisk friplads.

Hvis du har betalt det fulde beløb og får bevilliget friplads for pasning i dagtilbud, skal du ikke foretage dig noget.

Fripladsbeløbet vil blive reguleret og modregnet i næste opkrævning.

Det skal du gøre:

 1. Du skal hurtigst muligt betale for pasning.
 2. Herefter skal du send en mail via digital post til Opkrævningsteamet (nyt vindue). Du skal bruge NemID. Og fortælle, hvilken dato du har betalt for pasning.

Hvis du ikke har mulighed for at betale regningen med det fulde beløb, skal du skrive til opkrævningen og fortælle, at du ikke kan betale, og at du har søgt økonomisk friplads.

Læs om skat og betaling

De fleste ting vedrørende skat skal du kontakte SKAT om. Det gør du nemmest via skat.dk eller på tlf. 72 22 18 18

 • SKAT tager sig af alle spørgsmål vedrørende skat, nummerplader, arbejdsmarkedsbidrag, skattekort, bikort, frikort, ejendomsvurdering, moms, afgifter, told og inddrivelse af offentlig gæld. Du kan også læse mere på borger.dk (nyt vindue).
 • skat.dk (nyt vindue) kan du f.eks. ændre din forskudsopgørelse eller årsopgørelse og se dine personlige skatteoplysninger. Du kan også finde svar på skattespørgsmål på skat.dk (nyt vindue).

 

Borgerservice må ikke svare på telefoniske eller skriftlige henvendelser vedrørende SKAT. Du har dog mulighed for at møde personligt i Borgerservice og få hjælp til:

 • At bruge SKAT´s digitale løsninger.
 • De mest almindelige skatteforhold, f. eks. om forskudsopgørelsen og årsopgørelsen.
 • At ændre din forskudsopgørelse og årsopgørelse.
  Du skal have NemID eller TastSelv-kode med, hvis vi skal hjælpe dig med at ændre forskudsopgørelse eller årsopgørelsen.
 • Daginstitution.
 • Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.
 • Ejendomsskat.
 • Kommunale regninger mm.

Hvis du indgår betalingsaftale med os, vil det være registreret i SKATs modregningssystem, indtil gælden er betalt. Det betyder, at eventuel overskydende skat og AM-bidrag bliver brugt som et ekstraordinært afdrag på gælden.

Med en betalingsaftale kan der blive beregnet morarenter indtil gælden er betalt. Bliver aftalen ikke overholdt, sender vi kravet til inddrivelse hos SKAT. Det vil betyde yderligere omkostninger for dig.

SKAT har følgende muligheder for at inddrive gælden:

 • Trække i din løn.
 • Foretage udlæg i dine aktiver (fx hus, bil, båd, aktier, obligationer mv).
 • Modregne i dine offentlige udbetalinger. Modregningen er afhængig af, hvad du skylder, og hvilke udbetalinger der kommer.
 • Stævne dig, og bede politiet om at hente dig, hvis du ikke selv møder.
 • Registrere dig i Ribers Kreditinformation, hvis gælden er over 7.500 kr.

Hvis du ikke betaler din daginstitution, ejendomsskat og andre krav til tiden og ikke kontakter Opkrævningen, fremsender kommunen en rykker.

En rykker vil medføre et gebyr, som er fastsat af kommunalbestyrelsen til 250 kr.

Er du træt af de tilbagevendende regninger?

Tilmeld dine regninger BetalingsService.

E-mail: Send en mail via digital post til Opkrævningsteamet (nyt vindue). Du skal bruge NemID.

 

 

Underretning om udlæg for restancer vedrørende ejendomsskat

Underretning om udlæg for restancen på ejendomsskat sker hele året efter betalingsfristens udløb.

Hvis borger/virksomheder har modtaget underretning om udlæg, er der ingen mulighed for afdragsordning.

Hvis borger/virksomheder har modtaget underretning om udlæg og møder op i opkrævningen og vil betale kontant, skal opkrævning tage imod betaling, også større kontantbeløb og uden at der er bestilt tid.

Der foretages udlæg for alle varslede restancer, undtagen restancer, som er oversendt til SKAT. Her er det SKAT som foretaget udlæg. SKAT kontaktes på tlf. 70157304 (inddrivelsesafdelingen).

 

ARBEJDSGANGEN I OPKRÆVNINGEN:

 1. Vi sender en betalingspåmindelse (den er gratis).
 2. Vi sender en rykkerskrivelse (Koster 250 kroner).
 3. Vi sender en underretning om udlægsforretning. (Der bliver pålagt minimum 300 kroner i retsafgift. Overstiger kravet 3.000 kroner, beregnes yderligere en halv procent af det overskydende beløb i grundafgift.
 4. Er der ikke betalt før udlægsforretningen, foretager vi udlæg i ejendommen.
 5. Er der stadig ikke betalt efter 4 uger efter udlægget, sender vi sagen til advokat.

Kontakt

Team Opkrævning
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
Skriv til opkrævningen via Digital Post