Du kan også benytte vores pasløsning, hvor du kan starte ansøgningen hjemmefra og færdig gøre den i Hørsholm Kommunes Borgerservice.

Hvordan bestiller jeg pas? 

 • Start din pasbestilling hjemmefra og bestil tid via kommunens selvbetjeningsløsning
 • Mød derefter op i Borgerservice til den aftalte tid med dit gamle pas og meld din ankomst via nummerstanderen.
 • Du afslutter bestillingen af dit pas sammen med en medarbejder.

 

For at få udstedt eller fornyet pas til børn, skal barnet møde personligt op i Borgerservice med legitimation (enten det gamle pas, dåbs- eller navneattest).

 • HUSK: Er der fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive samtykkeerklæringen - dette gøres i selvbetjeningsløsningen.
 • Du kan vælge at medbringe et godkendt billede (se politiets vejledning for pasfoto på Politi.dk) eller få taget et billede i Borgerservice (pris 125 kr. for et billede). Børn under 5 år henvises til en fotograf, da vores udstyr kræver, at barnet kan stå stille.

Ekstraordinært - Bestille pas uden tidsbestilling!

På de to dage i nedenstående tidsrum, kan du bestille pas uden tidsbestilling!

Onsdag den 18. august kl. 12.00 - 15.30
Onsdag den 1. september kl. 9.00 - 12.30

Mød blot op i Borgerservice på Rådhuset, Slotsmarken 13. Husk dit gamle pas!

Når du skal bestille pas, skal du medbringe:

 • Dit sidst udstedte pas, hvis passet skal fornys.
 • Original dåbs- eller navneattest, hvis du ikke har et pas i forvejen.
 • Sundhedskort (sygesikringsbevis), hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten eller af din billedlegitimation, og du ikke har et pas i forvejen.
 • Et godkendt foto, som lever op til billedkravene - du kan også få taget et foto i Borgerservice, i forbindelse med udstedelse af passet.

Børn skal have deres eget pas, uanset hvor gamle de er, og skal også møde op personligt. For at få udstedt eller fornyet pas til børn, skal barnet møde personligt op i Borgerservice

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke

For at få udstedt eller fornyet et pas til dit barn under 18 år skal indehavere af forældremyndigheden udfylde felterne om samtykkeerklæring i ansøgningen, hvis der er fælles forældremyndighed. 

Der gælder de samme regler for pas til børn som for pas til voksne, hvad angår fx kvaliteten af det medbragte foto. Dog skal børn under 12 år indtil videre ikke afgive fingeraftryk.

Unavngivne børn

Hvis dit barn ikke er navngivet, og I skal ud at rejse, skal du være opmærksom på, at enkelte lande som fx England og USA ikke kan garantere, at dit barn kan rejse ind i landet uden problemer.

Er du i tvivl, kan du henvende dig til dit rejsemåls ambassade eller konsulat i Danmark.

Priserne er inklusive gebyr for fingeraftryk i passet

Hvis du kan fremvise dit gyldige pas eller det er udløbet koster et nyt pas (2021):

Hvis du kan fremvise dit gyldige pas, udløbet pas eller aldrig har haft et pas, koster et nyt pas (2021):

 • 0 til 11 år: 150 kr.
 • 12 til 17 år: 178 kr.
 • 18 til folkepensionsalderen: 890 kr.
 • Personer i folkepensionsalderen: 378 kr.

Hvis dit pas er bortkommet eller beskadiget (gælder også hvis passet er udløbet), koster et nyt pas (2021):

 • 0 til 11 år: 300 kr.
 • 12 til 17 år: 356 kr.
 • 18 til folkepensionsalderen: 1.780 kr.
 • Personer i folkepensionsalderen: 756 kr.

Husk, at pris for et nyt foto til passet kommer oveni.
Foto taget i Borgerservice: 125 kr.

Du kan betale med alle almindelige kreditkort og MobilePay i Borgerservice. 

 

Der går cirka 3 uger fra du har bestilt dit nye pas, til du modtager det med posten.

Du kan vælge at medbringe et billede eller få det taget i Borgerservice. Børn under 5 år henvises til en fotograf, da vores udstyr kræver, at barnet kan stå stille

Generelle regler til foto

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit pas: Læs politiets regler for pasfoto med illustrationer (nyt vindue)

 • Fotografiet skal være uden skader.
 • Det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden.
 • Billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene.
 • Hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige.
 • Ansigtet skal være jævnt belyst.
 • Begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet.
 • Munden skal være lukket.
 • Briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser.
 • Baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

 

Pasfoto i Borgerservice

I Hørsholm Kommune kan du få taget et foto i forbindelse med udstedelse af passet. Det koster 125 kr. for et foto. 

Vores fotoautomat er ikke handicapvenlig, hvilket betyder, at det kan være vanskeligt at komme ind med f.eks. en kørestol.

Er du sent ude med bestillingen af dit pas, er der tre muligheder for levering af pas i hastetilfælde:

 • Forlængelse af eksisterende pas.
 • Hastelevering.
 • Midlertidigt pas (nødpas).

Forlængelse

Du kan få forlænget dit eksisterende pas én gang ved et stempel, hvis dit pas er udløbet inden for de sidste tre måneder eller vil udløbe inden for kort tid, før du skal rejse. Men kun i det tilfælde, at det ikke er muligt at nå at bestille et nyt pas - fx ved et akut opstået behov for at rejse. Forlængelsen vil så gælde, til du kommer hjem fra din rejse - dog maksimalt et år. Forlængelsen koster ikke noget.

Du skal møde personligt op i borgerservice og have dit pas med. Muligheden for at få forlænget sit pas gælder også for børnepas. Her skal barnet møde personligt op. Hvis der er fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive ansøgningen, men I behøver ikke begge to møde op. Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle lande accepterer en forlængelsespåtegning i passet. Det er op til dig selv at undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark eller dit rejseselskab.

 

Hastelevering

Hvis din afrejse er så tæt på, at du ikke kan vente på den almindelige levering på 11-15 hverdage, er der mulighed for hastebehandling. Den tager fire hverdage.

 

Midlertidigt pas (nødpas eller provisorisk pas)

Midlertidigt pas (nødpas eller provisorisk pas) kan udstedes, hvis:

 • Du har mistet dit pas.
 • Du ikke har et pas.
 • Du har glemt dit pas derhjemme, og ikke kan nå at hente det, før du skal rejse til et land, hvor pas er påkrævet (bemærk rejsen skal være umiddelbart forestående).
 • Dit pas er udløbet for mere end tre måneder siden.

Du kan kun få et nødpas, hvis du ikke kan nå at få et egentligt pas. Prisen er den samme som for det almindelige pas. Du skal til et borgerservicecenter for at få et nødpas.

Nødpasset har nogle begrænsninger, som du skal være opmærksom på. Det udstedes kun for den periode, du er på rejse - og maksimalt et år. Der er lande, som fx USA, der ikke godkender nødpasset til indrejse. Du kan finde en oversigt over andre landes pas- og visumregler på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hvis du mister dit pas i Danmark, skal passet annulleres, så det ikke længere er gyldigt. Læs mere på borger.dk under "Hvis du mister dit pas" (nyt vindue)

Hvis selvbetjeningsløsningen ikke kan anvendes, skal du stadig bestille tid til pas og medbringe blanketten til pasansøgningen for børn fysisk og blanketten skal være underskrevet af dem, der har forældremyndigheden. Hent blanket til pasansøgning for børn (nyt vindue - pdf).

Du kan vælge at medbringe et godkendt billede (se politiets vejledning for pasfoto (nyt vindue)). Eller få taget et billede i Borgerservice (pris 125 kr. for et billede). Børn under 5 år henvises til en fotograf, da vores udstyr kræver, at barnet kan stå stille. 

Du kan søge om et ekstra pas, hvis du rejser i forbindelse med dit arbejde, og:

 • dit pas er indleveret til visering,

eller

 • dit pas har stempler eller viseringer, der kan gøre indrejse umulig i det land, du har planer om at rejse til.

Du skal dokumentere, at det er nødvendigt med et ekstra pas. Medbring en erklæring fra din arbejdsgiver og søg om det ekstra pas i kommunen. Prisen er den samme, som for almindeligt pas.

Erklæring/dokumentation fra arbejdsgiver skal indeholde følgende: At passet skal bruges i forbindelse med arbejdet og være påført pasansøgerens navn. Erklæring/dokumentation må kun indeholde en ansøgers navn og skal være stemplet af arbejdsgiveren.

Normalt kan du ikke få ekstra pas til turist- og ferierejser.

Gyldighed for ekstra pas

Et ekstra pas må kun udstedes for rejsens varighed, dog maksimalt to år. Du skal aflevere dit ekstra pas tilbage til kommunen efter brug.