Kommunalbestyrelsen nedsatte i foråret 2018 et ældreudvalg bestående af politikere, interessenter på ældreområdet og Hørsholm-borgere. Udvalget fik til opgave at udarbejde en ny ældrepolitik for Hørsholm Kommune.

Hovedformålet med ældrepolitikken er at give borgerne, organisationerne, og kommunalbestyrelsen en række pejlemærker, når indsatserne på ældreområdet skal prioriteres og planlægges i de kommende år.

Ældrepolitikken blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i juni 2019.

Indsatserne i ældrepolitikken vil blive udmøntet i årlige handleplaner, der indgår i kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes arbejde og budgetlægning.

 Læs Hørsholm Kommunes ældrepolitik- Hørsholm hele livet (nyt vindue - pdf).