Hvem kan få et aflastningsophold?

Du kan få et aflastningsophold, hvis:

  • Dit behov for pleje og omsorg i en periode ikke kan tilgodeses i dit eget hjem, og det ikke er nødvendigt, at du bliver indlagt på et hospital.
  • Dine pårørende i en periode har behov for aflastning.
  • Du har behov for i en periode at blive vurderet i forhold til dit plejebehov i hjemmet. 

Hvor tilbydes aflastning?

Hørsholm Kommune har indrettet tre aflastningspladser/gæsteværelser på to forskellige plejecentre/plejehjem. To på Plejeboligerne Sophielund og et på Plejehjemmet Breelteparken.

Aflastningspladserne er fortrinsvis for borgere med demenslidelse eller en tilstand der kan sidestilles med dette.
Døgntaksten er 141 kr. pr. 1. januar 2018, som betaling for forplejning.

Transport

Du skal selv betale for kørslen til og fra aflastningsophold. Har du et Falck-abonnement kan du benytte dette.