Hvem kan få et aflastningsophold?

Pladserne er fortrinsvis for borgere med demenslidelse eller en tilstand, der kan sidestilles med dette.

Du kan få et aflastningsophold, hvis:

  • Dit behov for pleje og omsorg i en periode ikke kan tilgodeses i dit eget hjem, og det ikke er nødvendigt, at du bliver indlagt på et hospital.
  • Dine pårørende i en periode har behov for aflastning.
  • Du har behov for i en periode at blive vurderet i forhold til dit plejebehov i hjemmet. 

Hvor tilbydes aflastning?

Fra d. 1. januar 2020 ligger de tre aflastningspladser/gæsteværelser på Louiselund (indgang Louiselund 7).

Transport og forplejning

Du skal selv betale for kørslen til og fra aflastningsopholdet. Har du et Falck-abonnement, kan du benytte dette.

Pr. 1. januar 2020 er døgntaksten 147 kr. som betaling for forplejning.

Kontakt Visitationen

Visitationen
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 36 11
som-post@horsholm.dk


Mandag 09:00 -12:00
Tirsdag 09:00 -12:00
Torsdag 09:00 -12:00
Fredag 09:00 -12:00