Hvem kan få et aflastningsophold?

Du kan få et aflastningsophold, hvis:

  • Dit behov for pleje og omsorg i en periode ikke kan tilgodeses i dit eget hjem, og det ikke er nødvendigt, at du bliver indlagt på et hospital.
  • Dine pårørende i en periode har behov for aflastning.
  • Du har behov for i en periode at blive vurderet i forhold til dit plejebehov i hjemmet.

 

Hvor tilbydes aflastning?

Hørsholm Kommune har indrettet to aflastningspladser/gæsteværelser. Et på Plejeboligerne Sophielund og et på Plejehjemmet Breelteparken. Døgnopholdet koster 139 kr. pr. døgn (pr. 1.1.2017), som betaling for forplejning.

 

Transport

Du skal selv betale for kørslen til og fra aflastningsophold. Har du et Falck-abonnement kan du benytte dette.