Bor du i Hørsholm Kommune og vil søge om bolig for ældre og handicappede, skal du følge et af nedenstående links.
Skal du bo alene i boligen, vælg "En ansøger", skal du bo med samlever/ægtefælle, vælges "Flere ansøgere".
Vær opmærksom, ved flere ansøgere, skal begge underskrive med NEM ID.
Du vil ved ansøgningens begyndelse blive bedt om at indtaste medunderskrivers CPR.nr.

Har du brug hjælp til at udfylde ansøgningen, kan du ringe til 48 49 00 00. Du skal bestille tid på forhånd, hvis du ønsker at møde personligt op på rådhuset. 

For dig der gerne vil have anvist en bolig

Visitationen foretager en konkret og individuel helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på:

  • Om din nuværende bolig er egnet i forhold til din fysiske eller psykiske funktionsevne. Det kan f.eks. være, at dit badeværelse er meget lille og det gør det vanskeligt at foretage den nødvendige pleje. Eller at adgangsforholdene til din bolig forhindrer dig i selvstændigt at komme ind og ud af nuværende bolig.
  • Du har nedsat funktionsevne som f.eks. dårlig gangfunktion, nedsat syn eller visse kroniske lidelser, der gør at det er vanskeligt at færdes i din nuværende bolig.
  • Hvis det at flytte i en ældrebolig kan medvirke til, at du får styrket dine fysiske eller psykiske ressourcer til at klare dagligdagen bedre.
  • Visitationen vurderer endvidere, hvorvidt et hjælpemiddel, en boligændring i nuværende bolig eller et genoptræningsforløb vil kunne tilgodese din mulighed for at forblive i egen bolig.

Du kan ikke få anvist en bolig alene, fordi din nuværende bolig er for stor, uoverkommelig eller for dyr.

Et visitationsudvalg fra kommunen afgør, om man er berettiget til at komme på venteliste til en ældre- og handicapvenlig bolig. Boligerne anvises i den rækkefølge ansøgningerne er modtaget.

Der er ventelister til alle kommunes boliger for ældre og handicappede.

Du har mulighed for frit at vælge, hvilke boliger du ønsker at stå på venteliste til. Hvis du får tilbudt en ønsket bolig, men ikke ønsker at modtage tilbuddet, skal du være opmærksom på, at det betyder at du derefter bliver slettet af samtlige ventelister. Du har dog mulighed for at søge igen efter ½ år. Hvis du udelukkende ønsker at stå på venteliste til en bestemt boligtype eller kun en enkelt bebyggelse, kan det betyde længere ventetid.

Hvis du får afslag på din ansøgning, kan du søge igen, hvis der sker ændringer i din situation.

Boligerne tildeles i forhold til ansøgningsdatoen. Opprioritering på ventelisten kan ske i helt særlige situationer. Det vil indebære, at du samtidig skal søge om bolig i alle kommunens ældre- og handicapvenlige boliger og ikke kun et specifikt sted.

Ventelisten kan fraviges i disse situationer:

  • Hvis du ikke kan udskrives fra sygehus eller midlertidig plads (på Louiselund) til din nuværende bolig.
  • Hvis din ægtefælle bor på tilstødende plejehjem.
  • Hvis du er synshandicappet og kan nå at flytte inden totalt synstab.
  • Hvis du flytter fra plejebolig til ældrebolig.
  • Hvis du ikke kan komme i bad eller på toilettet i din nuværende bolig.
  • Hvis du ikke er i stand til at komme ind og ud af din bolig selv med hjælp fra andre.

Huslejen fastsættes af DAB og varierer fra bolig til bolig. Desuden betales et a conto beløb for forbrug. I listen over boliger i Hørsholm, kan du via linket læse mere om boligerne, bl.a. husleje. Du kan også finde en oversigt over husleje i pjecen 'Boliger for ældre og handicappede' neden for.

Der kan søges boligydelse til alle ældreboliger. Boligydelse søges i Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan kontaktes på telefon 70 12 80 63. Du kan også læse mere og søge om boligydelse digitalt på borger.dk (nyt vindue).

Der kan også søges om lån til indskud. Dette søges i Borgerservice på rådhuset. Læs mere og søg om lån til indskud.

Boliger i Hørsholm

Kommunen har anvisningsret til 116 boliger af i alt 146 boliger. Der er 102 to-rumsboliger og 14 tre-rumsboliger. Der er en lille have til boligerne. Boligerne er 54 og 72 m2. Der er vaskeri i  bebyggelsen. Der er dagcenter i tilknytning til boligerne.

Læs mere om Breelteparken (nyt vindue).

Bygget i 1984. Har 3 et-rumsboliger, 7 to-rumsboliger samt 4 tre-rumsboliger og et fælleshus. Boligerne er 46, 58 og 71-73 m2. Der er vaskeri i bebyggelsen.

Læs mere om Lindevænget (nyt vindue)

Ibrugtaget foråret 2012. Indeholder i alt 33 to-rumsboliger og 10 tre-rumsboliger. Bebyggelsen er i to og tre etager (der er elevator). Der er altan til alle boligerne. Boligerne er 80-86 og 104-108 m2.

Læs mere om Louiselund (nyt vindue).

Bygget i 1982. Der er i alt 13 to-rumsboliger og 2 tre-rumsboliger. I 1998 blev der yderligere bygget 8 etageboliger. Boligerne er 60/69,5 og 75 m2. Boligerne i på Selmersvej har egen have. I etagebyggeriet på Ørbæksvej er der altan. Der er elevator. Der er vaskeri i bebyggelsen.

Læs mere om Selmersbo (nyt vindue).

Bygget i 1990/1991 samt 1994/95. Indeholder i alt 101 to-rumsboliger og 26 tre-rumsboliger. Der er et aktivitetscenter i tilknytning til boligerne. En del af bebyggelsen er i to etager (der er elevator), nogle boliger har derfor altan i stedet for have. Boligerne er 65-67 og 77-81 m2.

Der er vaskeri i bebyggelsen.

Læs mere om Sophielund (nyt vindue).

Taget i brug foråret 1989. Indeholder 11 to-rumsboliger og 5 tre-rumsboliger. Beliggende tæt ved Hørsholm Midtpunkt. Boligerne er 61 og 71 m2. Der er egen have.

Læs mere om Æbleparken (nyt vindue).

Kontakt visitationen

Visitationen
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 36 11
som-post@horsholm.dk


Kontakt

Sekretariatet

Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
som-post@horsholm.dk


Mandag - Fredag 09:00 - 13:00

Torsdag tillige 15:00 - 17:00