I forbindelse med aftale om finansloven for 2016 er det besluttet at styrke kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen gennem indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne. Med politikken følger en pulje på 1 mia. kr. til en mere værdig ældrepleje, hvoraf Hørsholm kommunens andel er 6,5 mio. kr.

Værdighedspolitikken forener Sundheds- og Ældreministeriets kriterier med Hørsholm Kommunes værdier og visioner om en god ældrepleje.

Hørsholm Kommune vil med den nye værdighedspolitik arbejde for:

  • Flere varme hænder - særligt på plejecentrene
  • Kompetenceløft med fokus på ernæring og en værdig død
  • Forebyggende indsatser, der skal medvirke til socialt netværksdannelse

Arbejdet lever op til Sundheds- og Ældreministeriets kriterier, som er livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død.

Politikken skal være med til at sikre kommunens vision om, at seniorers afhængighed af personlig hjælp, omsorg og pleje aldrig bør være ensbetydende med tab af værdighed. Og at seniorer skal behandles med respekt og værdighed, og have mest muligt selvbestemmelse i hverdagen.

Du kan læse kommunens værdighedspolitik her (nyt vindue - pdf)