Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er, at du og forebyggelsesmedarbejderen sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare dit funktionsniveau. Under samtalen kan I gennemgå dine livsforhold. Det kan for eksempel være din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

Det år du fylder 75 år, og igen når du fylder 80 år, skal kommunen tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg. Fra du fylder 82 år, skal kommunen tilbyde dig mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg. Hvis du bor alene, tilbydes du desuden et forebyggende hjemmebesøg det år, du fylder 70 år.

Hvis du i forvejen modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, eller hvis du bor i plejebolig, får du ikke tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Seniorsamtaler +65 år

Seniorsamtaler er forebyggende hjemmebesøg til dig, som er mellem 65 og 81 år, og som oplever, at der er forandringer eller udfordringer, der påvirker din dagligdag og trivsel.

Det kan være du f.eks. har:

  • oplevet en ændring i dit helbred eller i din trivsel.
  • mistet en, du holder af.
  • oplevet problemer i dagligdagen.
  • et ønske om at komme mere ud blandt andre.
  • et ønske om at komme i gang med at røre dig.

Læs mere om forebyggende hjemmebesøg og seniorsamtaler

Hør mere eller lav en aftale om et forebyggende hjemmebesøg eller en seniorsamtale

Forebyggelseskoordinatoren
Sundheds- og Rehabiliteringscenter Hørsholm, Louiselund 7, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 86 02


Tirsdag 13:00 -14:00
Torsdag 13:00 -14:00