Når du søger om hjemmepleje, vil du få besøg af en medarbejder fra kommunen. Sammen vil I gennemgå, hvilke mål du har ift. at klare dig selv i hjemmet og du vil få en individuel konkret vurdering af dit behov.

Du kan få støtte til personlig pleje som f.eks. hjælp til personlig hygiejne, af- og påklædning, toiletbesøg m.v. samt til praktisk hjælp f.eks. at gøre rent, købe ind, vaske tøj og anrette mad. Støtten gives, med henblik på at du kan blive så selvhjulpen som muligt i hverdagen.

Du kan frit vælge om du vil have hjælpen fra den kommunale leverandør eller fra en de private leverandører, som er godkendt af kommunen. Du kan også selv udpege en hjælper.

Både de private leverandører og den kommunale leverandør er forpligtiget til at efterleve det serviceniveau, Hørsholm Kommune har vedtaget.

Hvis du ønsker at skifte leverandør skal du kontakte Visitationen.

Hjemmepleje

Rådhus distrikt

Hørsholm Allé 4, 2970 Hørsholm
Distriktsleder Lisbeth Månsson
raadhusdistrikt@horsholm.dk.
Telefon 48 49 42 60
Telefontid hverdage:
kl. 6.00 - 10.00 & 13.00 -14.00

Rungsted distrikt

Hørsholm Allé 4, 2970 Hørsholm
Distriktsleder Heidi Børsch
rungsteddistrikt@horsholm.dk.
Telefon 48 49 42 20
Telefontid hverdage:
kl. 6.00 - 10.00 & 13.00 -14.00

Sophielund distrikt

Hørsholm Allé 4, 2970 Hørsholm
Distriktsleder Peter Nors Hansen
sophielunddistrikt@horsholm.dk.
Telefon 48 49 42 40 
Telefontid hverdage:
kl. 6.00 - 10.00 & 13.00 -14.00

Aften/nat distrikt

Hørsholm Allé 4, 2970 Hørsholm
Distriktsleder Heidi Kiefer
aftennatdistrikt@horsholm.dk.

Ved behov for akut hjælp kontaktes Vagtcentralen på telefon 45 80 33 55.

Godkendte leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje:

Godkendte leverandører af praktisk hjælp:

Hvis du er visiteret til hjemmepleje har du mulighed for selv at vælge din hjælper. Det kan være venner eller andre, som gerne vil give dig hjælpen. Det kan ske på to måder:

  • Personen bliver ansat af kommunen på samme vilkår som de kommunale sundhedsmedarbejdere. Det er fortsat kommunen, der har ansvaret for, at du får den rigtige hjælp, og at hjælpen udføres korrekt. Derfor skal den personlige hjælper godkendes af kommunen.
  • Du får udbetalt et tilskud af kommunen til at aflønne personen. Hermed er du arbejdsgiver og skal selv styre ansættelsesforholdet. Du har dog også mulighed for at overlade arbejdsgiveransvaret til andre, f.eks. private foreninger eller pårørende. Du skal fortsat være arbejdsleder. Det er en betingelse for at anvende denne mulighed, at du får hjælp i mindst 20 timer om ugen.

Herudover kan kommunen beslutte at udbetale et tilskud direkte til den person, der passer dig. Dette kan kun lade sig gøre i særlige tilfælde, og kommunen vil vurdere, om det er hensigtsmæssigt, at personen varetager plejen.

Hør mere eller ansøg om hjemmepleje

Visitationen
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 36 11
som-post@horsholm.dk


Læs mere

Læs mere om hjemmepleje i denne folder.

kvalitetsstandarderne kan du læse mere om, hvad der indgår i den enkelte indsats, omfanget, krav til levering m.m. Du finder kvalitetsstandarderne her.

Du kan læse lovgivningen her (Serviceloven).