Når du søger om hjemmepleje, vil du få besøg af en medarbejder fra kommunen. Sammen vil I gennemgå, hvilke mål du har ift. at klare dig selv i hjemmet og du vil få en individuel konkret vurdering af dit behov.

Du kan få støtte til personlig pleje som f.eks. hjælp til personlig hygiejne, af- og påklædning, toiletbesøg m.v. samt til praktisk hjælp f.eks. at gøre rent, købe ind, vaske tøj og anrette mad. Støtten gives, med henblik på at du kan blive så selvhjulpen som muligt i hverdagen.

Du kan frit vælge om du vil have hjælpen fra den kommunale leverandør eller fra en de private leverandører, som er godkendt af kommunen. Du kan også selv udpege en hjælper.

Både de private leverandører og den kommunale leverandør er forpligtiget til at efterleve det serviceniveau, Hørsholm Kommune har vedtaget.

Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du kontakte Visitationen. Du finder kontaktoplysninger til Visitationen nederst på denne side.

Hør mere eller ansøg om hjemmepleje

Visitationen
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 36 11
som-post@horsholm.dk


Mandag 09:00 -12:00
Tirsdag 09:00 -12:00
Torsdag 09:00 -12:00
Fredag 09:00 -12:00

Læs mere

Læs mere om hjemmepleje i denne folder.

kvalitetsstandarderne kan du læse mere om, hvad der indgår i den enkelte indsats, omfanget, krav til levering m.m. Du finder kvalitetsstandarderne her.

Du kan læse lovgivningen her (Serviceloven).

Hjemmepleje