Det er din hjemkommune, der rekvirerer den hjælp, du skal modtage under dit ophold i Hørsholm Kommune. Hvis du har behov for hjemmepleje eller hjemmesygepleje under dit ophold i Hørsholm Kommune, skal du derfor kontakte din hjemkommune, som derefter aftaler hjælpen med visitationen i Hørsholm Kommune.

Det er vigtigt, at gældende tidsfrister for aftale om hjemmehjælp/hjemmesygepleje under ferieophold overholdes.

Tidsfrist for personlig/praktisk hjælp eller sygepleje

  • Personlig pleje og praktisk hjælp varsling 7 hverdage før start.
  • Sygepleje varsling 3 hverdage før start.

Henvendelse til visitationen på alle hverdage mellem kl. 9.00-12.00 på tlf. 48 49 36 11, eller på mail: som-post@horsholm.dk.

Visitationen beder hjemkommunen om en opdateret helhedsvurdering og et refusionstilsagn.

Visitationen

Visitationen
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 36 11
som-post@horsholm.dk


Mandag 09:00 -12:00
Tirsdag 09:00 -12:00
Torsdag 09:00 -12:00
Fredag 09:00 -12:00