Ønsker din virksomhed at levere personlig og praktisk hjælp som fritvalgsleverandør i Hørsholm Kommune, skal du ansøge om at blive godkendt. Virksomheder kan ansøge om at levere enten praktisk hjælp eller praktisk hjælp og personlig pleje.

Kontraktgrundlaget, som består af en kontrakt samt 7 bilag, findes her:

Forhåndsgodkendelse
For at ansøge om forhåndsgodkendelse, skal virksomheden udfylde kontakt-oplysninger i kontrakten samt afkrydse hvilke indsatser, man ønsker at levere. Dette gøres enten ved at rekvirere kontrakten i word-format hos Visitationen, eller ved at printe, udfylde og indscanne kontrakten.
Derudover skal godkendelsesbilag A, B og C udfyldes og indsendes til Visitationen sammen med den udfyldte kontrakt og dokumentation for at virksomheden har tegnet de nødvendige og lovpligtige forsikringer.

De tre godkendelsesbilag findes her:

 

På baggrund af den fremsendte dokumentation, vurderer Kommunen virksomhedens egnethed.

Godkendelse
Efter forhåndsgodkendelse skal virksomheden opfylde følgende krav, inden virksomheden kan godkendes som fritvalgsleverandør:

  • Stille en anfordringsgaranti på minimum 50.000 kr. (garantisummen skal justeres over kontraktperioden i henhold til leverandørens omsætning under kontrakten)
  • Fremsende en serviceattest uden anmærkninger, der maksimalt er 6 måneder gammel (har leverandøren forfalden gæld, skal leverandøren dokumentere, at gælden ikke overstiger 50.000 kr.)
  • Fremsende skattemæssigt årsregnskab
  • Have sit informationsmateriale godkendt af Visitationen
  • Have underskrevet bilag 6, databehandleraftale (Skal udfyldes af Kommunen og Leverandøren)
  • Skal opkobles på kommunens elektroniske omsorgssystem

Vær her opmærksom på at afsætte tid til indhentning af anfordringsgaranti og serviceattest.

Virksomheden får direkte svar om forhåndsgodkendelse og endelig godkendelse.

 

Takster 2022
Taksterne for praktisk hjælp og personlig pleje er følgende:

Hjemmehjælp - privat leverandør

Timepris 2022

Praktisk hjælp

380 kr.

Personlig pleje - dag

445 kr.

Personlig pleje - øvrig

554 kr.

Hør mere eller søg om at blive fritvalgsleverandør

Visitationen
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 36 11
som-post@horsholm.dk


Mandag 09:00 -12:00
Tirsdag 09:00 -12:00
Torsdag 09:00 -12:00
Fredag 09:00 -12:00