Du kan søge om et nødkald, hvis du har:

  • Varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Høj faldrisiko trods forebyggende indsats.
  • Alvorlig sygdom.

Nødkald visiteres ud fra en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.

Kontakt visitationen, hvis du ønsker at låne et nødkald.