Er du bevægelseshæmmet eller har andre nedsatte funktioner og handicap, kan du få posten bragt til din dør. Der er ingen særlige regler for folkepensionister.

Du skal søge hos kommunen.

Det er kun kommunen, der kan afgøre, om du er berettiget til post til døren. Kommunen giver PostNord besked, hvis du skal have din post bragt helt til døren.

Du kan læse mere om reglerne om post til døren på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside, eller du kan få flere oplysninger hos kommunen eller på posthuset.

Det forudsættes, at kommunens afgørelse bygger på, at borgeren i forvejen modtager hjælp i henhold til serviceloven eller sundhedsloven. At være i stand til at hente sin post i brevkasse eller brevkasseanlæg er ikke en specifik kunnen, så hvis du ikke kan det, vil der være meget andet, du skal have hjælp til.

Post til døren er ifølge loven en personlig ret. Det har ingen betydning, om andre i husstanden, end ansøger selv kan hente post.

Hvis du ikke får hjælp fra kommunen i henhold til serviceloven og sundhedsloven eller i øvrigt ikke er kendt af forvaltningen, vil kommunen bede om dokumentation for behovet for post til døren på anden måde.

Det kan fx ske ved en lægeerklæring, som du selv skal betale for.

Hvis du ved lægeerklæring dokumenterer behovet, vil kommunen bevilge post til døren.

Hvis du vil afmelde post til døren, skal du kontakte kommunen.

Du skal have en skriftlig afgørelse, også hvis du får afslag. Hvis du ikke reagerer, bliver sagen henlagt.

Beder du om at få sagen genoptaget, skal du sende dokumentation for din funktionsnedsættelse til kommunen. Det kan fx være en lægeerklæring, som du selv betaler for.

Kommunens afgørelse er endelig, og der er ikke mulighed for at klage over afgørelsen.

Leveret af borger.dk

Hvem kan søge om post til døren

Du kan søge om levering af post til egen dør, hvis du på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer er ude af stand til selv at hente post i brevkasse ved skel eller brevkasseanlæg.

Hvad er post til døren

Post til døren er en personlig ret og det betyder, at det kun er adresseret post, der leveres til din dør. Reklamer og gratisaviser der ikke er personlig adresseret, vil blive leveret i din postkasse i brevkasseanlægget, hvis du bor i en etageejendom. Har du ikke mulighed for at få tømt din postkasse af andre, kan du tilmelde dig ”nej tak” her (nyt vindue).

Når én i husstanden er tilmeldt post til døren vil al adresseret post til husstanden blive leveret til døren. Post til døren er ifølge loven en personlig ret.

Hvordan vurderes ansøgningen

Hvis du modtager omfattende hjælp fra kommunen, vil der ud fra en samlet vurdering, afgøres om du er ude af stand til selv at hente din post. Det må ikke tillægges betydning for afgørelsen, om andre i husstanden end dig selv kan hente post.
Hvis du ikke modtager omfattende hjælp fra kommunen og i øvrigt ikke er kendt af kommunen, skal du dokumentere dit behov for post til døren. Det kan f.eks. være en lægeerklæring, som du selv betaler for og som dokumenterer dit behov for post til døren.