Leveret af borger.dk

Hvem kan søge om post til døren

Du kan søge om levering af post til egen dør, hvis du på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer er ude af stand til selv at hente post i brevkasse ved skel eller brevkasseanlæg.

Hvad er post til døren

Post til døren er en personlig ret og det betyder, at det kun er adresseret post, der leveres til din dør. Reklamer og gratisaviser der ikke er personlig adresseret, vil blive leveret i din postkasse i brevkasseanlægget, hvis du bor i en etageejendom. Har du ikke mulighed for at få tømt din postkasse af andre, kan du tilmelde dig ”nej tak” her (nyt vindue).

Når én i husstanden er tilmeldt post til døren vil al adresseret post til husstanden blive leveret til døren. Post til døren er ifølge loven en personlig ret.

Hvordan vurderes ansøgningen

Hvis du modtager omfattende hjælp fra kommunen, vil der ud fra en samlet vurdering, afgøres om du er ude af stand til selv at hente din post. Det må ikke tillægges betydning for afgørelsen, om andre i husstanden end dig selv kan hente post.
Hvis du ikke modtager omfattende hjælp fra kommunen og i øvrigt ikke er kendt af kommunen, skal du dokumentere dit behov for post til døren. Det kan f.eks. være en lægeerklæring, som du selv betaler for og som dokumenterer dit behov for post til døren.