Hjælpemidlet skal kunne afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne eller gøre din hverdag lettere - gerne så du bliver mere selvstændig og uafhængig af andre. Det kan også være, hvis det er nødvendig for, at du kan udføre et erhverv

Du kan ikke få et hjælpemiddel, der kun er til motion. Det er f.eks. en trehjulet cykel, gangstave osv.

Hvis du kun har brug for et hjælpemiddel i forbindelse med en behandling f.eks. på sygehuset, er det behandlingsstedet (sygehus el. skadestue) som skal sørge for de nødvendige hjælpemidler.

Bemærk at du skal have en bevilling på et ønsket hjælpemiddel, før du anskaffer det, for at kunne få støtte hertil.

Læs mere om hjælpemidler

Spørgsmål til kropsbårne hjælpemidler?

Kropsbårne hjælpemidler
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
Skriv sikkert via Digital Post


Mandag 09:00 -12:00
Tirsdag 09:00 -12:00
Torsdag 09:00 -12:00
Fredag 09:00 -12:00

Spørgsmål til udlånshjælpemidler mm.?

Hjælpemiddelkontoret
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 36 12
som-post@horsholm.dk


Mandag 09:00 -12:00
Tirsdag 09:00 -12:00
Torsdag 09:00 -12:00
Fredag 09:00 -12:00