Hjælpemidlet skal kunne afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne eller gøre din hverdag lettere - gerne så du bliver mere selvstændig og uafhængig af andre. Det kan også være, hvis det er nødvendig for, at du kan udføre et erhverv

Du kan ikke få et hjælpemiddel, der kun er til motion. Det er f.eks. en trehjulet cykel, gangstave osv.
Hvis du kun har brug for et hjælpemiddel i forbindelse med en behandling f.eks. på sygehuset, er det behandlingsstedet (sygehus el. skadestue) som skal sørge for de nødvendige hjælpemidler.

Bemærk at du skal have en bevilling på et ønsket hjælpemiddel, før du anskaffer det, for at kunne få støtte hertil.

 

Læs mere om hjælpemidler

Udlånshjælpemidler er hjælpemidler, der kan indstilles til den enkelte borger, men kan genanvendes. Det kan f. eks. være rollator, badestol eller badebænk. Ansøg elektronisk eller kontakt Hjælpemiddelkontoret hvis du vil søge om et udlånshjælpemiddel.

I visse tilfælde kan et hjælpemiddel betegnes som et forbrugsgode. Et forbrugsgode er et produkt, som er fremstillet med den almindelige befolkning som målgruppe. Det vil sige, at alle har mulighed for at købe produktet, f.eks. en elscooter. Produktet er altså ikke fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Du kan få tilskud til forbrugsgoder som hjælpemiddel, hvis det koster over 500 kr. og du opfylder betingelserne for bevilling af et hjælpemiddel. Tilskuddet er som udgangspunkt 50 procent af prisen på et standardprodukt.

Hvis et forbrugsgode er så udbredt, at det normalt kan findes i et hvert hjem, der ønsker dette, er det sædvanligt indbo. Du kan ikke få tilskud til sædvanligt indbo.

Kropsbårne hjælpemidler er en fælles betegnelse for hjælpemidler, som bæres på kroppen, f.eks. proteser eller fodtøj. Hjælpemidlerne er personlige og ejes af dig. Du skal derfor ikke aflevere dem tilbage, hvis du ikke længere har brug for dem.

Kropsbårne hjælpemidler kan f.eks. være:

 • Ortopædisk fodtøj
 • Støttekorset
 • Paryk
 • Brystprotese
 • Stomihjælpemidler
 • Kompressionsstrømper
 • Fodindlæg
 • Dropfodskinne
 • Injektions- og testmateriale ved diabetes
 • Arm- og benprotese
 • Inkontinenshjælpemidler

Sådan søger du

Du ansøger om hjælpemidler elektronisk på borger.dk (nyt vindue) 

Når vi har modtaget din ansøgning indhenter vi lægelige oplysninger til behandling af din ansøgning.
Hjælpemidlet bevilges af kommunen og afregnes direkte med leverandøren.

Når du skal forny din bevilling

Søger du gennem samme skema som første gang, men du kan undlade at udfylde punkt 3 - Helbredsoplysninger

 

Hørsholm Kommune har indgået aftale med Kommunikationscentret i Hillerød om syns- og hørehjælpemidler og kommunikationshjælpemidler. Du skal derfor henvende dig direkte til Kommunikationscentret. Her vil de vurdere og afprøve de bedst egnede hjælpemidler til dig, hvis du er berettiget.

Læs mere på Kommunikationscentrets hjemmeside (nyt vindue)

Du kan få bevilget boligindretninger, når din fysiske eller psykiske funktionsevne er varigt nedsat, og hvis en boligindretning er nødvendig for at gøre din bolig bedre egnet for dig som opholdssted.

Hvis du bor i en lejebolig, skal ejeren give sin tilladelse, inden boligindretningen bliver sat i gang. Udgiften betales af kommunen, som også forpligter sig til at normalisere boligen ved fraflytning.

Hvis du bor i en ejer- eller andelsbolig skal du kun søge om tilladelse, hvis der inddrages fællesarealer eller der er særlige regler. Kommunen forpligter sig ikke til at normalisere boligen ved fraflytning,

Hvis boligindretningen bliver vurderet som modernisering, almindelig vedligehold eller istandsættelse, kan du ikke bevilges hjælp til dette.

Hvis du ikke har mulighed for selv at afhente eller aflevere dit hjælpemiddel, så hjælper vi dig naturligvis. Men vi vil gerne opfordre til, at du selv kommer ud til os. Hvis du ikke længere selv kan køre, så spørg eventuelt en pårørende eller nabo om hjælp. På den måde kan du få hjælpemidlet hurtigst muligt og når det passer dig bedst. Du kan også få råd og vejledning af medarbejderne på depotet, hvilket vores chauffører ikke er uddannet til.

Afhentning og aflevering af hjælpemidler sker efter forudgående aftale med hjælpemiddelkontoret på telefon 48 49 36 12 hverdage kl. 9-13.

Der er åbent på hjælpemiddeldepotet:
Mandag kl. 10-12
Tirsdag kl. 10-12
Torsdag kl. 15.30-17
Fredag kl. 10-12

Adressen er:
Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm - følg skiltningen.

Du kan ikke få bevilget et hjælpemiddel (f.eks. en kørestol), som du kun har brug for i forbindelse med ferie- og weekendophold. Det er muligt at leje hjælpemidler hos private firmaer eller forretninger, men det er noget, du selv skal stå for.

Hvis du har et hjælpemiddel, der ikke umiddelbart kan medbringes, skal du kontakte Hjælpemiddelkontoret for eventuelt at låne et ekstra hjælpemiddel. Hvis du får besøg af en person, der bruger et hjælpemiddel, som ikke umiddelbart kan medbringes, skal du kontakte den kommune vedkommende bor i.

Hvis dit hjælpemiddel er gået i stykker, kan du kontakte Hjælpemiddelkontoret. Du kan også bruge Det rullende værksted på Louiselund og Breelteparken én gang om måneden ml. kl. 12.30 - 13.00. Se datoer for 2017 her.

Du skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse og driftsudgifter i forbindelse med brugen af dit hjælpemiddel.

Der er mulighed for, at du selv kan vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. Med 'Fritvalgsordningen' kan du vælge et produkt fra en privat forhandler.

Du kan dog højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til. Hjælpemidlet må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe.

Hvis du ønsker at benytte Frit valg, skal du kontakte Hjælpemiddelkontoret.