Læs om de forskellige typer kørsel

Flextur er et supplement til den almindelige kollektive trafik, hvor du kan blive kørt mellem to adresser du selv vælger. 

Da Flextur er åben for alle, skal du ikke visiteres af kommunen. Læs mere om kollektiv trafik eller på Movias hjemmeside (nyt vindue)

Er du svært bevægelseshæmmet og kan du ikke benytte offentlige transportmidler, har du mulighed for at søge kørsel til fritidsformål gennem Flexhandicap, der bliver varetaget af Movia. Kørselsordningen dækker hele Movias område (det vil sige hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer).

Du betaler et medlemsgebyr samt en udgift pr. tur.

Du må tage op til to ledsagere med på turen. Hvis din ledsager er visiteret af kommunen, kan han/hun køre gratis med. Ellers koster hver ledsager et tillæg på 50 procent af turens pris. Husk at fortælle det i forvejen, hvis du skal have ledsager med. Du kan læse mere om priser og vilkår på Movias hjemmeside (nyt vindue).

Du søger om Flextrafik ved at hente ansøgningsskemaet på Movias hjemmeside (nyt vindue), udfylde det og sende det til:

HØKO
Postboks 406
2970 Hørsholm

eller jbe-post@horsholm.dk.

Har du spørgsmål kan du kontakte Flextrafik Kundecenter på 70 26 27 27. Eller kommunens Kontaktcenter på telefon 48 49 00 00, mandag-fredag mellem kl. 9-13, torsdag tillige kl. 15-17.

Hvis du modtager social pension og er i sygesikringsgruppe 1, har du mulighed for at få godtgjort kørsel til læge og speciallæge.
Kørsel til egen læge og nærmeste speciallæge i sygdomstilfælde omfatter godtgørelse af kørsel med billigst forsvarlige transportmiddel, hvor udgiften overstiger 25 kr.
Du skal være godkendt til ordningen, inden du kan få befordringsgodtgørelse. Kørsel foretaget uden bevilling refunderes umiddelbart ikke.

For at søge om kørsel til læge eller speciallæge, skal du kontakte kommunens Kontaktcenter på telefon 48 49 00 00, mandag-fredag mellem kl. 9-13, torsdag tillige kl. 15-17.

Du har mulighed for at søge om kørsel til afprøvning af kropsbårne hjælpemidler. Du kan søge, hvis du har en bevilling til et hjælpemiddel som ortopædisk fodtøj, benskinne eller en protese og du ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Hvis du vil søge om kørsel til afprøvning af kropsbårne hjælpemidler, kan du ringe til Center for Sundhed og Omsorg på 48 49 36 10, eller sende en mail til som-post@horsholm.dk.

Kørsel til undersøgelse eller behandling på hospitalet

Kan du ikke benytte offentlige transportmidler, kan du søge om kørsel til undersøgelse eller behandling på hospital. Du skal kontakte den hospitalsafdeling, hvor du skal hen, for at søge om bevilling til kørsel.

Transport til genoptræning på hospitalet

Du kan få kørsel eller befordringsgodtgørelse ved genoptræning, hvis du opfylder én af følgende betingelser:

  • Er folkepensionist eller førtidspensionist.
  • Afstanden mellem bopælen og genoptræningsstedet er større 50 km.
  • Din helbredstilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler.

Særligt om kørsel

Hospitalet vurderer om du er berettiget til kørsel til specialiseret genoptræning. Det vil fremgå af din genoptræningsplan om du er berettiget. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte hospitalet, der hvor du skal modtage din genoptræning.

Særligt om befordringsgodtgørelse

Du har ret til befordringsgodtgørelse, hvis den samlede udgift overstiger henholdsvis 25 kr. for folkepensionister og førtidspensionister, og 60 kr. for øvrige borgere.

Du har også ret til befordringsgodtgørelse, hvis du har valgt et andet genoptræningssted, end det du først var visiteret til. Befordringsgodtgørelsen vil svare til den godtgørelse, du er berettiget til, hvis du havde benyttet det genoptræningssted, som du først var visiteret til.

Når du modtager befordringsgodtgørelse, får du det beløb, der svarer det efter forholdende billigste, forsvarlige transportmiddel. Det er en lægelig vurdering af din helbredstilstand, der afgør transportformen. Det kan være bus, tog, taxa, privatbil mm.

Hvis det er nødvendigt at anvende privatbil, vil du få befordringsgodtgørelse beregnet efter den laveste kilometertakst efter statens regler. Befordringsgodtgørelsen kan ikke overstige dine faktiske kørselsudgifter.

Hvis du vil søge om befordringsgodtgørelse ved genoptræning på hospital, skal du kontakte Center for Sundhed og Omsorg, Eva Sparmer på telefon 48 49 36 50 eller mail som-post@horsholm.dk.

Transport til genoptræning på Louiselund efter behandling på hospitalet

Du kan få kørsel eller befordringsgodtgørelse, hvis du opfylder én af følgende betingelser:

  • Er folkepensionist eller førtidspensionist.
  • Afstanden mellem bopælen og genoptræningsstedet er større 50 km.
  • Din helbredstilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler.

Særligt om kørsel

Hospitalet vurderer om du er berettiget til kørsel til specialiseret genoptræning og vil fremgå af din genoptræningsplan om du er berettiget. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte de trænende terapeuter på telefon 48 49 86 00 mandag til fredag kl. 9-12.

Særligt om befordringsgodtgørelse

Du har ret til befordringsgodtgørelse, hvis den samlede udgift overstiger henholdsvis 25 kr. for folkepensionister og førtidspensionister, og 60 kr. for øvrige borgere.

Du har også ret til befordringsgodtgørelse, hvis du har valgt et andet genoptræningssted, end det du først var visiteret til. Befordringsgodtgørelsen vil svare til den godtgørelse, du er berettiget til, hvis du havde benyttet det genoptræningssted, som du først var visiteret til.

Når du modtager befordringsgodtgørelse, får du det beløb, der svarer det efter forholdende billigste, forsvarlige transportmiddel. Det er en lægelig vurdering af din helbredstilstand, der afgør transportformen. Det kan være bus, tog, taxa, privatbil mm.

Hvis det er nødvendigt at anvende privatbil, vil du få befordringsgodtgørelse beregnet efter den laveste kilometertakst efter statens regler. Befordringsgodtgørelsen kan ikke overstige dine faktiske kørselsudgifter.

Hvis du vil søge om befordringsgodtgørelse, skal du kontakte Center for Sundhed og Omsorg, Eva Sparmer på telefon 48 49 36 50 eller mail som-post@horsholm.dk.

Kørsel til kommunal træning på Louiselund

Er du visiteret til almen genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, har du mulighed for at benytte kommunens tilbud om kørsel efter vurdering af de trænende terapeuter på Louiselund.

Der er egenbetaling på kørsel til træning. Prisen afhænger af antal kørsler pr. uge. Du kan se de gældende takster her i takstoversigten.

Hvis du vil søge om kørsel, skal du kontakte de trænende terapeuter på telefon 48 49 86 00 mandag til fredag kl. 9-13.