Alle visitationer beror på en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.
I kataloget kan du læse om:

  • Kommunens serviceniveau inden for et givent område.
  • Lovgivning på området.
  • Formålet med indsatsen.
  • Målgruppen for indsatsen.
  • Hvilke aktiviteter der ligger i indsatsen.