• Du kan søge tillæg til udgifter, som du har pga. dit helbred, når du er folkepensionist, eller hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 (de gamle regler).

  • Du skal være opmærksom på fra 1.1.2021 kan du maks. få bevilget 5 fodbehandlinger pr. år, hvilket er politisk besluttet. Ønsker du yderligere fodbehandlinger skal du selv afholde udgiften.

  • For at få tilskuddet skal du først søge om helbredstillægHvis du allerede har fået tildelt et helbredstillæg, skal du sende eller aflevere den originale, betalte regning til os hurtigst muligt efter behandlingen. Husk at mærke kuverten Att.: Borgerservice.

  • Indsender behandleren en elektronisk regning til os, skal du ikke aflevere den originale, betalte regning.

  • Du får tilskuddet indsat på din NemKonto. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 3 måneder før beløbet står på din konto, og at det vil blive indsat på din konto den sidste bankdag i måneden.