• Du kan søge tillæg til udgifter, som du har pga. dit helbred, når du er folkepensionist, eller hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 (de gamle regler).
  • Når Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning, beregner de, hvad din personlige tillægsprocent er og opgør din formue. Du skal have en tillægsprocent på mere end 0%, for at du kan få tilskud til f.eks. briller, tandbehandling, medicin m.m.
  • Hvis du får bevilget helbredstillæg, får du tilsendt et helbredskort. Samtidig giver Udbetaling Danmark kommunen besked.
  • Du skal være opmærksom på fra 1.1.2021 kan du maks. få bevilget 5 fodbehandlinger pr. år, hvilket er politisk besluttet. Ønsker du yderligere fodbehandlinger skal du selv afholde udgiften.