Hvem er berettiget til at få lån til betaling af ejendomsskat?

Du eller din ægtefælle skal være ejer af fast bopæl i Danmark, for at være berettiget til lån til betaling af ejendomsskat.

Du eller din ægtefælle kan få lån, hvis

  • du eller ægtefælle har nået folkepensionsalderen på det tidspunkt, hvor ejendomsskatten forfalder til betaling.
  • du modtager efterløn. 
  • eller du får udbetalt pension efter lov om social pension eller om lov om delpension.

 

Hvad omfatter lånet?

Du kan få lån til betaling af grundskyld til kommunen.

 

Frist for ansøgning

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskat to gange om året.

Sidste frist for at søge om lån til at betale 1. rate, som forfalder i januar er 1. december.

Sidste frist for at søge om lån til at betale 2. rate, som falder i juli er 1. juni.

 

Kommunens sikkerhed for lånet

Til sikkerhed for lånet skal der tinglyses et skadesløsbrev i ejendommen. Tinglysningsafgift betales af kommunen.

Når skadesløsbrevet er tinglyst, kan kommunen yde lån indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95% af skadesløsbrevets pålydende. Når lånet overstiger 95% skal der tinglyses et nyt skadesløsbrev i ejendommen.

Skadesløsbrevet skal have oprykkende prioritet. Kommunen kan efter lånemodtagers anmodning forsyne skadesløsbrevet med rykningspåtegning. Skadesløsbrevet skal dog fortsat have sikkerhed inden for 75% af den senest ansatte ejendomsværdi.

 

Udgifter i forbindelse med lånet

Omkostninger for dig som låntager er de renter, der bliver tilskrevet. 
Lånet forrentes med en årlig rente, der svare til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år. 
Renterne kan ikke trækkes fra på selvangivelsen.

 

Hvornår skal man have betalt lånet tilbage?

Du skal betale lånet med tilskrevne renter når/hvis ejendommen skifter ejer. Lånet kan bestå, hvis en ægtefælle overtager ejendommen i uskiftet bo og skifteretsattesten bliver tinglyst som adkomst.

 

Generelt

Hvert år inden den 1. marts giver kommunen meddelelse om kommunens tilgodehavende pr. 1. januar med angivelse af tilskrevne renter i det foregående kalenderår