Kommunalpolitikerne skal høre seniorrådet i alle spørgsmål, der har med de ældre at gøre. Seniorrådet kan så rådgive politikerne. Det kan for eksempel være i spørgsmål om boliger, plejehjem, hjemmepleje, trafik- og miljøspørgsmål.

Målet er at øge ældres medindflydelse og medansvar gennem dialog og samarbejde. Seniorrådet er et vigtigt forum, hvor ældre har mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Læs mere på Seniorrådets hjemmeside (nyt vindue).