Temamøder om sundhedsfremme og forebyggelse

 

Temamøderne i 2018 er under planlægning, og datoer og temaer vil blive annonceret på hjemmesiden.

 

Temamøderne afholdes på Aktivitetscenter Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

Der bliver serveret kaffe, the og kage.
Temamøderne kræver ikke tilmelding.