Sundhedsplejerske, kommunallæge og tandpleje

Børne- og ungelægen og sundhedsplejerskerne varetager opgaver i forbindelse med børns sundhed.

I henhold til Sundhedsloven skal Sundhedsplejen sammen med skolelægen tilbyde ydelser af sundhedsfremmende og forebyggende karakter til alle skolebørn. Ydelserne kan være såvel individuelle som generelle.

Formålet med skolearbejdet er:

  • At tilbyde sundhedspædagogiske aktiviteter og sundhedssamtaler, gennem skoletiden, således at børn og unge bliver i stand til at forholde sig til og handle i forhold til egen og andres sundhed.
  • At tilbyde screening der opsporer sygdom eller manglende udvikling og henvise til eventuel udredning eller behandling.
  • At opspore børn og unge med særlige sundhedsmæssige behov og yde en forstærket indsats i samarbejde med lærere og andre fagfolk.

Alle skoler i Hørsholm er tilknyttet en sundhedsplejerske, samt kommunallægen.

kontakt sundhedsplejerskerne