Alle unge oplever engang imellem, at hverdagen kan være svær. I Anonym Ungerådgivning kan du komme med alle slags spørgsmål og udfordringer om f.eks.

• Venner og forældre
• Kærester og seksualitet
• Skole, uddannelse og arbejde
• Håndtering af hverdagen
• Selvværd
• Angst og ensomhed
• Præstation og perfektionisme
• SoMe

Du kan komme forbi og få en snak om det, du har på hjertet. Du bestemmer selv hvad og hvor meget, du har lyst til at fortælle. Ingen emner er for små, ligegyldige eller pinlige at tale om.

Åbent, anonymt og gratis tilbud
Tilbuddet er åbent og gælder for alle unge bosat i Hørsholm Kommune mellem 15 og 25 år. Du kan henvende dig direkte til os for en samtale. Vi tilbyder forløb på op til 5 samtaler.

Hvis du har lyst, er du velkommen til at invitere en forælder eller anden vigtig person med til en eller flere af samtalerne.

Tilbuddet er anonymt, hvilket betyder, at du ikke behøver oplyse dit navn eller andet, der kan vise hvem, du er. Du bestemmer helt selv, hvad du har lyst til at oplyse. Dit telefonnummer eller e-mail bliver alene brugt til at lave aftaler med dig. De bliver ikke gemt.

Samtalerne er gratis.

Her kan du finde kontakt- og andre nyttige oplysninger om Ungerådgivningen

Du kan henvende dig direkte til Anonym Ungerådgivning via

Telefon: 40 15 29 70
E-mail: anonym-ung@horsholm.dk

Du kan altid sms’e, ringe eller skrive til Anonym Ungerådgivning for at få en samtale. Hvis du kontakter os udenfor åbningstid, eller vi er optaget, så læg en besked med dit telefonnummer, og vi vil kontakte dig hurtigst muligt. Husk du ikke behøver oplyse dit navn. Alle henvendelser bliver besvaret.

Samtalerne foregår på Hørsholm Allé 4, 2970 Hørsholm. Det er lige ved siden af Hørsholm Midtpunkt.
Hvis du har lyst, kan vi også gå en tur, mens vi taler sammen.

 

Mange forældre kan til tider være i tvivl om, hvordan de støtter deres barn bedst muligt, og det kan være rart at vende situationen med en udenforstående. Hørsholm Kommune tilbyder nu Anonym Ungerådgivning til alle kommunens unge mellem 15 og 25 år. Forældre og andet netværk kan i den forbindelse ringe og få råd og vejledning hos en psykolog i forhold til unges problematikker og/eller deltage i samtalerne med den unge, såfremt den unge ønsker det.

Vi tilbyder:
• Samtaleforløb til unge 15-25 år bosat i Hørsholm Kommune (op til fem samtaler)
• Telefonisk rådgivning til forældre og netværk om unge med udgangspunkt i egen rolle i forhold til den unge

Forældre kan henvende sig direkte til Anonym Ungerådgivning via

Telefon: 40 15 29 70
E-mail: anonym-ung@horsholm.dk

Hvis du kontakter os udenfor åbningstid, eller vi er optaget, så læg en besked med dit telefonnummer, og vi vil kontakte dig hurtigst muligt. Dit telefonnummer eller e-mail bliver alene brugt til at kontakte dig. De bliver ikke gemt. Alle henvendelser bliver besvaret.

Hørsholm Kommune tilbyder nu Anonym Ungerådgivning til alle kommunens unge mellem 15 og 25 år. Forældre og andet netværk kan i den forbindelse ringe og få råd og vejledning med udgangspunkt i egen rolle. Du er yderst velkommen til at give følgende kontaktoplysninger til unge eller forældre, som du tænker kunne have gavn af tilbuddet:

Telefon: 40 15 29 70
E-mail: anonym-ung@horsholm.dk

Hvis unge og forældre kontakter os udenfor åbningstid, eller vi er optaget, kan de blot lægge en besked med deres telefonnummer, og vi vil kontakte dem hurtigst muligt. Husk de ikke behøver oplyse deres navn. Telefonnumre eller e-mails bliver alene brugt til at kontakte den unge eller forælderen. De bliver ikke gemt. Alle henvendelser bliver besvaret.

 

Ja det kan du for:

Psykologerne i Anonym Ungerådgivning har tavshedspligt – også overfor forældre.

Anonym rådgivning er undtaget fra journalpligt (Psykologlovens §14) samt notatpligt (Offentlighedslovens §6).

Underretningspligt (Serviceloven §153): Psykologens underretningspligt indtræder, når der er alvorlig bekymring om den unges trivsel, og den unge selv ønsker yderligere hjælp og er indstillet på at opgive anonymiteten.

Hvis den unge ikke ønsker dette, er psykologen forpligtet til  at oplyse hjælpemuligheder samt betone det afgørende i at iværksætte yderligere hjælp. I praksis vil psykologen og den unge altid være i dialog om det videre forløb.