Cool Kids udbydes i foråret 2019 for børn i alderen 8-11 år som kan svare ja til nedennævnte punkter:

 • angsten forstyrrer din udvikling og dagligdag
 • angsten har stået på over noget tid (3 måneder eller mere)
 • angsten er ”urealistisk” og skyldes altså ikke forhold i dit liv, hvor du har grund til at være bekymret
 • du kan, socialt, koncentrations- og adfærdsmæssigt fungere i en gruppe med 6-8 andre børn og unge


Programmerne er baseret på principper fra kognitiv adfærdsterapi.
Der er tale om et gruppeforløb, hvor barnet eller den unge, sammen med forældre, møder jævnaldrende med lignende vanskeligheder. Det primære fokus er undervisning i redskaber til at håndtere angsten bedre.
Som forældre får du/I mulighed for at udveksle erfaringer med andre forældre. Det er vigtigt at du, din partner eller begge deltager aktivt i forløbet, og lærer de samme metoder og strategier, som barnet/den unge. Hensigten er, at I bedre kan støtte og vejlede jeres barn/ unge derhjemme.

Vi tager ud fra en vurdering af efterspørgslen, hvert halve år, stilling til hvilket forløb der vil blive afholdt i den næste sæson.

Du er derfor velkommen til at rette henvendelse også selvom dit barns/unges alder er uden for målgruppen i denne periode 

Læs mere

Cool Kids-programmet er for børn i alderen 8-11, som lider af angst-og bekymringsproblemer. Disse kan for eksempel vise sig ved at barnet stiller mange bekymrede spørgsmål og ofte skal beroliges. Det kan være, barnet har svært ved at klare nye situationer, blive afleveret i skolen, sove alene, eller har problemer med udpræget generthed, lavt selvværd og ringe tiltro til egne evner. Barnet skal ikke have en diagnose for at deltage i programmet.


Programmet henvender sig til børn og unge, der begavelsesmæssigt befinder sig indenfor normalområdet, og hvor angsten ikke kan siges at være velbegrundet, for eksempel ved alvorlig sygdom i nærmeste familie, død eller konfliktfyldt skilsmisse.

I Cool Kids Programmet kan der arbejdes med alle former for angst, herunder:

 •  Generaliseret angst
 •  Separationsangst
 •  Social angst
 •  Panikangst
 •  Angstudløst tvangsadfærd
 •  Enkeltfobier

 

 

Temaer som indgår i et Cool Kids forløb:

 •  Sammenhæng mellem tanker og følelser
 •  Måling og registrering af svære følelser
 •  Katastrofetanker og realistisk tænkning
 •  Metoder til at overvinde utryghed og bekymring
 •  Afslapning og åndedrætsøvelser
 •  Hensigtsmæssige problemløsningsstrategier
 •  Social færdighedstræning og selvsikker adfærd

Cool Kids programmet består af 10 gange af 2 timers varighed over 17 uger. Der vil blive serveret kaffe/te/juice, og evt. lidt frugt /snack til mødegangene.  Det er vigtigt for et godt udbytte af programmet, at man sætter tid af dagligt mellemgange til at arbejde med programmet og øvelserne. For forældre vil der være hjemmearbejde i form af læsning og egen afprøvning af teknikkerne, foruden støtten til barnet/den unge. Det er vores erfaring, at jo mere man hjemme arbejder med værktøjerne fra Cool Kids, jo større udbytte får barnet/ den unge af forløbet

På de første gange introduceres grundlæggende metoder og strategier. Ved hver gang veksles mellem undervisning og opgaver i henholdsvis børne-/ungegruppen, og forældregruppen samt i den samlede gruppe (familievis).

Da det er et fortløbende program, er det vigtigt at man deltager hver gang.

Vi tager, ud fra en vurdering af efterspørgslen, hvert halve år, stilling til hvilket forløb der vil blive afholdt i den næste sæson.

 

I foråret 2019 vil der blive afholdt Cool Kids forløb med de 8-11-årige ved psykologerne Anne Birgit Sears og Pernille Zoega, det vil ligge på tirsdage i tidsrummet 8.15-10.15

Forløbet starter op den 2/4, og fortsætter 9/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 28/5, 11/6, 25/6 samt 20/8

Har du spørgsmål om kurset, kan du kontakte Familiehuset:

Pernille Zoega 2425 5088 eller Anne Birgit Sears 2494 7409

 

I foråret 2019 vil der blive afholdt Cool Kids forløb med de 8-11-årige ved psykologerne Anne Birgit Sears og Pernille Zoega, det vil ligge på tirsdage i tidsrummet 8.15-10.15

Forløbet starter op den 2/4, og fortsætter 9/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 28/5, 11/6, 25/6 samt 20/8- det vil foregå i Børnesundhedshuset på Gutfeltsvej 3, 2970 Hørsholm

 

 

Via nedenstående link kommer du til ansøgningsformularen, som du bedes udfylde, hvis du ønsker at ansøge om at deltage på holdet.
Ansøgningsfristen er den 8. marts 2019.


Der vil blive afholdt forsamtaler med hver enkelt familie, inden der gives endelig besked om optagelse på holdet. Forsamtalerne vil blive afholdt henholdsvis den 18/3 og den 21/3 i tidsrummet 8 – 12. og varer ca. 30 minutter.


Tilbydes I ikke plads på holdet, hvor vi har plads til max 8 børn, kan I blive vejledt i andre muligheder for hjælp.


Tavshedspligt

alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt

 

Ansøg

Her kan du ansøge om optagelse - det er vigtigt at du har dit nøglekort klar, da man skal logge ind med NemID 

Ansøg om deltagelse på et Cool Kids forløb. Log på med NemID (nyt vindue) 

 

Forskningsresultater viser, at Chilled/Cool Kids har signifikant effekt. Over 80 % af alle børn og unge med forskellige angstlidelser, som gennemfører et Chilled/Cool Kids forløb, har fået gavn af forløbet. Børnene har mindre fravær i skolen, klarer sig bedre fagligt og socialt, og deltager i flere fritidsaktiviteter.
Undersøgelserne viser også, at barnets egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt, og at familiens samlede stressniveau reduceres.

 

COOL KIDS

Familiehuset

 

Rådhuset, Center for Børn og Voksne

Ådalsparkvej 2

2970 Hørsholm