Der er pt lukket for tilgang. Næste gang der er mulighed for tilmelding bliver efter sommerferien 2022

Kan du/I svare ja til nedennævnte punkter:

  • Angsten eller svære bekymringer forstyrrer dit barns udvikling og dagligdag.
  • Angsten og bekymringer har stået på over noget tid (3 måneder eller mere).
  • Angsten er ”urealistisk” og skyldes altså ikke forhold i dit barns liv, hvor han/hun har grund til at være bekymret.
  • Kan dit barn fungere, socialt, koncentrations- og adfærdsmæssigt i en gruppe med 6-7 andre børn, kunne Cool Kids være noget for jeres familie.


Programmet er baseret på principper fra kognitiv adfærdsterapi.
Der er tale om et gruppeforløb, hvor dit barn, sammen med dig/ jer som forældre, møder jævnaldrende med lignende vanskeligheder. Det primære fokus er undervisning i redskaber til at håndtere angsten bedre.
Som forældre får du/I mulighed for at udveksle erfaringer med andre forældre. Det er vigtigt at du, din partner eller begge deltager aktivt i forløbet, og lærer de samme metoder og strategier, som jeres barn. Hensigten er, at du/I bedre kan støtte og vejlede jeres barn derhjemme.

Vi tager ud fra en vurdering af efterspørgslen, hvert halve år, stilling til hvilken aldersgruppe der vil bliver tilbudt et forløb i den kommende sæson.

Oversigt på forskellige aldersgrupper:

8-11 år

9-12 år

13-17 år

Er dit barns alder uden for de her nævnte målgrupper kan du/I kontakte enten Familiehusets rådgivningstelefon på tlf. 2494 7408 eller kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på mail raadgivning@horsholm.dk, hvor du kan bestille tid til en personlig samtale eller telefonrådgivning.

Det er gratis at deltage i Cool kids

Læs mere

COOL KIDS

Familiehuset

 

Hørsholm Alle 4

2970 Hørsholm