Vedr. Cool Kids angstbehandling 2021

Da vi på nuværende tidspunkt allerede modtaget en del henvendelser om ansøgning til Cool kids er holdet i efteråret derfor nu næsten fyldt op. Den kommende cool kids gruppe bliver med stor sandsynlighed for de 9-12 årige børn.

Såfremt du har et barn med angst/angstsymptomer er du stadig meget velkommen til at sende en ansøgning. Det vil være muligt at ansøge frem til 19. august for at komme i betragtning til efterårsholdet med opstart medio september. I vil herefter blive indkaldt til en forsamtale med henblik på at vurdere om jeres barn er i målgruppe for et Cool kids forløb.

Er du forældre til et barn eller ung med angstsymptomer, der i stigende grad forhindrer barnet eller den unge gerne vil og tidligere har kunnet, er du velkommen til at sende en ansøgning og vi undersøger, hvordan I kan få hjælp på anden vis.”

 

Cool Kids udbydes for børn i alderen 9-12 år, som er bosiddende i Hørsholm kommune. Kan du/I svare ja til nedennævnte punkter:

 • Angsten eller svære bekymringer forstyrrer dit barns udvikling og dagligdag.
 • Angsten og bekymringer har stået på over noget tid (3 måneder eller mere).
 • Angsten er ”urealistisk” og skyldes altså ikke forhold i dit barns liv, hvor han/hun har grund til at være bekymret.
 • Kan dit barn fungere, socialt, koncentrations- og adfærdsmæssigt i en gruppe med 6-7 andre børn, kunne Cool Kids være noget for jeres familie.


Programmet er baseret på principper fra kognitiv adfærdsterapi.
Der er tale om et gruppeforløb, hvor dit barn, sammen med dig/ jer som forældre, møder jævnaldrende med lignende vanskeligheder. Det primære fokus er undervisning i redskaber til at håndtere angsten bedre.
Som forældre får du/I mulighed for at udveksle erfaringer med andre forældre. Det er vigtigt at du, din partner eller begge deltager aktivt i forløbet, og lærer de samme metoder og strategier, som jeres barn. Hensigten er, at du/I bedre kan støtte og vejlede jeres barn derhjemme.

Vi tager ud fra en vurdering af efterspørgslen, hvert halve år, stilling til hvilken aldersgruppe der vil bliver tilbudt et forløb i den kommende sæson.

Oversigt på forskellige aldersgrupper:

8-11 år

9-12 år

13-17 år

Er dit barns alder uden for de her nævnte målgrupper kan du/I kontakte enten Familiehusets rådgivningstelefon på tlf. 2494 7408 eller kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på mail raadgivning@horsholm.dk, hvor du kan bestille tid til en personlig samtale eller telefonrådgivning.

Det er gratis at deltage.

Læs mere

Cool Kids-programmet er for børn/unge i alderen 8-11, 9-12 eller 13-17 år som lider af angst-og bekymringsproblemer. Disse kan for eksempel vise sig ved at barnet/den unge stiller mange bekymrede spørgsmål og ofte skal beroliges. Det kan være, barnet/den unge har svært ved at klare nye situationer, blive afleveret i skolen, sove alene, eller har problemer med udpræget generthed, lavt selvværd og ringe tiltro til egne evner. Barnet/ den unge skal ikke have en diagnose for at deltage i programmet.

Programmet henvender sig til børn og unge, der begavelsesmæssigt befinder sig indenfor normalområdet, og hvor angsten ikke kan siges at være velbegrundet, for eksempel ved alvorlig sygdom i nærmeste familie, død eller konfliktfyldt skilsmisse.

Det er en forudsætning for at deltage, at barnet/unge har bopæl i Hørsholm kommune.

I Cool Kids Programmet kan der arbejdes med alle former for angst, herunder:

 •  Generaliseret angst.
 •  Separationsangst.
 •  Social angst.
 •  Panikangst.
 •  Angstudløst tvangsadfærd.
 •  Enkeltfobier. 

 Temaer som indgår i et Cool Kids forløb:

 •  Sammenhæng mellem tanker, følelser, krop og adfærd.
 •  Måling og registrering af svære følelser.
 •  Katastrofetanker og realistisk tænkning.
 •  Metoder til at overvinde utryghed og bekymring.
 •  Afslapnings- og åndedrætsøvelser.
 •  Hensigtsmæssige problemløsningsstrategier.
 •  Social færdighedstræning og selvsikker adfærd.

Cool Kids programmet består af 10 gange af 2 timers varighed over ca. 17 uger. Der vil blive serveret kaffe/te/juice, og lidt frugt /snack til mødegangene.  Det er vigtigt for et godt udbytte af programmet, du/I man sætter tid af dagligt mellemgange til at arbejde med programmet og øvelserne. For forældre vil der være hjemmearbejde i form af læsning og egen afprøvning af teknikkerne, foruden støtten til barnet/den unge. Det er vores erfaring, at jo mere du/I arbejder hjemme med værktøjerne fra Cool Kids, jo større udbytte får barnet/ den unge af forløbet

På de første gange introduceres grundlæggende metoder og strategier. Ved hver gang veksles mellem undervisning og opgaver i henholdsvis børne-/ungegruppen, og forældregruppen samt i den samlede gruppe (familievis).

Da det er et fortløbende program, er det vigtigt at du/I deltager hver gang.

Vi tager, ud fra en vurdering af efterspørgslen, hvert halve år, stilling til hvilket forløb der vil blive afholdt i den næste sæson.

 

 

 

Har du spørgsmål om kurset, kan du kontakte Familiehuset:

Mette Eickhoff på tlf. 40 20 73 93 eller Anne Birgit Sears på tlf. 24 94 74 09.

Via nedenstående link kommer du til ansøgningsformularen, som du bedes udfylde, hvis du ønsker at ansøge om at deltage på holdet.

I vil herefter blive kontaktet for en afklarende samtale

Tavshedspligt

Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.

Ansøg

Her kan du ansøge om optagelse, det er vigtigt at du har dit nøglekort klar, da du skal logge ind med NemID. 

Ansøg om deltagelse på et Cool Kids forløb. Log på med NemID (nyt vindue)

Forskningsresultater viser, at Chilled/Cool Kids har signifikant effekt. Over 80 % af alle børn og unge med forskellige angstlidelser, som gennemfører et Chilled/Cool Kids forløb, har gavn af forløbet. Børnene har mindre fravær i skolen, klarer sig bedre fagligt , socialt og deltager i flere fritidsaktiviteter.

Undersøgelserne viser også, at barnets egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt, og at familiens samlede stressniveau reduceres.

COOL KIDS

Familiehuset

 

Hørsholm Alle 4

2970 Hørsholm