Cool Kids-programmet er for børn i alderen 9-13, som lider af angst-og bekymringsproblemer. Disse kan for eksempel vise sig ved at barnet stiller mange bekymrede spørgsmål og ofte skal beroliges. Det kan være, barnet har svært ved at klare nye situationer, blive afleveret i skolen, sove alene, eller har problemer med udpræget generthed, lavt selvværd og ringe tiltro til egne evner. Barnet skal ikke have en diagnose for at deltage i programmet.


Programmet for de store børn og unge i alderen 13-16, som kan have eksempelvis selvværdsproblemer, eksamensangst eller stress, tager udgangspunkt i Cool Kids materialet, rettet mod denne aldersgruppe.


Programmet henvender sig til børn og unge, der begavelsesmæssigt befinder sig indenfor normalområdet, og hvor angsten ikke kan siges at være velbegrundet, for eksempel ved alvorlig sygdom i nærmeste familie, død eller konfliktfyldt skilsmisse.

I Cool Kids Programmet kan der arbejdes med alle former for angst, herunder:

 •  Generaliseret angst
 •  Separationsangst
 •  Social angst
 •  Panikangst
 •  Angstudløst tvangsadfærd
 •  Enkeltfobier

 

 

Temaer som indgår i et Cool Kids forløb:

 •  Sammenhæng mellem tanker og følelser
 •  Måling og registrering af svære følelser
 •  Katastrofetanker og realistisk tænkning
 •  Metoder til at overvinde utryghed og bekymring
 •  Afslapning og åndedrætsøvelser
 •  Hensigtsmæssige problemløsningsstrategier
 •  Social færdighedstræning og selvsikker adfærd

Cool Kids programmet består af 10 sessioner af 2 timers varighed over 13-14 uger. Der vil blive serveret kaffe/te/juice, og evt. lidt frugt /snack ved sessionerne.  Det er vigtigt for et godt udbytte af programmet, at man sætter tid af dagligt mellem sessionerne til at arbejde med programmet og øvelserne. For forældre vil der være hjemmearbejde i form af læsning og egen afprøvning af teknikkerne, foruden støtten til barnet/den unge. Det er vores erfaring, at jo mere man hjemme arbejder med værktøjerne fra Cool Kids, jo større udbytte får barnet/ den unge af forløbet

På de første sessioner introduceres grundlæggende metoder og strategier. Ved hver session veksles mellem undervisning og opgaver i henholdsvis børne-/ungegruppen, og forældregruppen samt i den samlede gruppe (familievis).

Da det er et fortløbende program, er det vigtigt at man deltager hver gang.

Vi tager, ud fra en vurdering af efterspørgslen, hvert halve år, stilling til hvilket forløb der vil blive afholdt i den næste sæson.

 

I foråret 2018 vil der blive afholdt Cool Kids forløb med de 9-13-årige ved familieterapeut Mette Eickhoff og familieterapeut Kirsten Brok:

Sessioner vil ligge på tirsdage i tidsrummet 8-10

Forløbet starter op den 17.4, og der er desuden sessioner 24.4, 8.5, 15.5, 22.5, 29.5, 12.6, 19.6, 26.6 samt 28.8

Har du spørgsmål om kurset, kan du kontakte Familiehuset:

Mette Eickhoff 40207393 eller  Kirsten Brok 24947407

 

I foråret 2018 vil der blive afholdt Cool Kids forløb med de 9-13-årige ved familieterapeut Mette Eickhoff og familieterapeut Kirsten Brok:

Sessioner vil ligge på tirsdage i tidsrummet 8-10 Forløbet starter op den 17.4, og der er desuden sessioner 24.4, 8.5, 15.5, 22.5, 29.5, 12.6, 19.6, 26.6 samt 28.8


Hvis Du er et ungt menneske, som er bekymret eller angst, og du kan svare ja til nedenstående punkter, er ”Cool Kids” måske et relevant tilbud for dig.

 • Du er mellem 13-16 år
 • Angsten forstyrrer din udvikling og dagligdag.
 • Angsten har stået på over noget tid (3 mdr. eller mere).
 • Angsten er urealistisk og skyldes altså ikke umiddelbart andre forhold i dit liv, hvor du reelt har grund til at være bekymret (fx kritisk sygdom i familien,  mobning, problematisk skilsmisse eller lign.)
 • Du kan socialt, koncentrations- og adfærdsmæssigt fungere i en gruppe med 5-7 andre unge.

Det primære fokus i Cool Kids programmet er at lære den unge selv at håndtere angst.

Forældrene deltager også i Cool kids forløbet, og har en støttende funktion til den unges udvikling i forhold til angsthåndtering.

Via nedenstående link kommer du til ansøgningsformularen, som du bedes udfylde, hvis du ønsker at ansøge om at deltage på holdet.
Ansøgningsfristen er den 21.3.2018


Der vil blive afholdt forsamtaler med hver enkelt familie, inden der gives endelig besked om optagelse på holdet. Forsamtalerne vil blive afholdt henholdsvis den 3.4 og den 10. 4 i tidsrummet 8 – 10. og varer ca 30 minutter.


Tilbydes I ikke plads på holdet, hvor vi har plads til max 8 børn, kan I blive vejledt i andre muligheder for hjælp.


Tavshedspligt
alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt

 

Ansøg

Ansøgningsskema til Coolkids (nyt vindue - word)

Send ansøgning med sikker mail, klik her (nyt vindue)  Husk af vedhæft det udfyldte ansøgningsskema.

 

 

 

Forskningsresultater viser, at Chilled/Cool Kids har signifikant effekt. Over 80 % af alle børn og unge med forskellige angstlidelser, som gennemfører et Chilled/Cool Kids forløb, har fået gavn af forløbet. Børnene har mindre fravær i skolen, klarer sig bedre fagligt og socialt, og deltager i flere fritidsaktiviteter.
Undersøgelserne viser også, at barnets egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt, og at familiens samlede stressniveau reduceres.

 

COOL KIDS

Familiehuset

Stampevej 10

2970 Hørsholm