• Når en person, der har ret til dansk sygesikring, dør, har de efterladte i de fleste tilfælde ret til begravelseshjælp.