Læs mere om sorggruppen

Sorggruppen er et tilbud til voksne borgere i Hørsholm Kommune, som har mistet en nær pårørende.

En sorggruppe giver dig mulighed for at dele din sorg med andre, der ligesom dig har oplevet at miste en nærtstående. For mange kan det være en lettelse at opleve, at andre har mange af de samme tanker og følelser som en selv. Nogle oplever også, at det kan være en hjælp at høre, hvordan andre har valgt at håndtere de udfordringer, deres tab har stillet dem overfor.

Det er en forudsætning for at deltage, at du er indstillet på at være åben overfor de andre i gruppen. Alle i gruppen har tavshedspligt omkring det, der tales om på møderne.

I sorggruppen mødes du med andre, der har mistet. Du har mulighed for at dele dine oplevelser, tanker og følelser med andre, som også ved hvad det vil sige at miste, ligesom du vil høre andre fortælle om deres oplevelser.

Sorggruppen ledes af Helena Lindholm og Corinna Sohns, som begge er sygeplejersker og ansat i Hørsholm Kommune. Helena er kommunens pårørende vejleder og Corinna er hjemmesygeplejerske med speciale indenfor palliation. Helena og Corinna fungerer som støtte ved gruppens samtaler og sørger for, at alle får mulighed for at bringe de emner op, der optager dem.

Deltagelse i sorggruppen foregår fortroligt, og registreres derfor ikke i din borgerjournal.

Sorggruppen mødes hver 14. dag torsdage i lige uger fra klokken 12.30 til 14.30.

Mødestedet er Aktivitetscenter Selmersbo, Selmersvej 13 i Hørsholm.

Sorggruppen mødes i alt 8 gange.

 

 

Deltagelse i sorggruppen kræver, at du forinden har haft en samtale med Helena, hvor du fortæller om din situation og vi sammen finder ud af, om sorggruppen er noget for dig.

Du bestemmer selv, hvor længe du har lyst til at deltage i gruppen, om det blot er få gange eller over en længere periode.

Ønsker du mere information?

Du er meget velkommen til at kontakte Helena og høre nærmere.


 

Helena Lindholm

Telefon:  4849 4342

(onsdage og torsdage mellem kl. 10 - 12)

Mail:  heli@horsholm.dk

Du kan også læse mere om sorggruppen i pjecen, som du finder her (åbner i nyt vindue).