Læs mere om sorggruppen

Sorggruppen er et tilbud til voksne borgere i Hørsholm Kommune, som har mistet en nær pårørende ved dødsfald.

En sorggruppe giver dig mulighed for at dele din sorg med andre, der ligesom dig har oplevet at miste en nærtstående. For mange kan det være en lettelse at opleve, at andre har mange af de  samme tanker og følelser som én selv. Nogle oplever også, at det kan være en hjælp at høre, hvordan andre har valgt at håndtere de udfordringer, deres tab har stillet dem overfor.

Det er en forudsætning for at deltage, at du er indstillet på at være åben overfor de andre i gruppen. Alle i gruppen har tavshedspligt omkring det, der tales om på møderne.

I sorggruppen mødes du med andre, der har mistet. Du har mulighed for at dele dine oplevelser, tanker og følelser med andre, som også ved hvad det vil sige at miste, ligesom du vil høre andre fortælle om deres oplevelser.

Sorggruppen ledes af Merete Faurskov, der er sygeplejerske og ansat i Hørsholm Kommune. Merete har faglig viden om sorg og sorgprocesser. Hun fungerer som støtte ved gruppens samtaler og sørger for, at alle deltagere får mulighed for at bringe de emner op, der optager dem.

Deltagelse i sorggruppen foregår fortroligt, og registreres derfor ikke i din borgerjournal.

Sorggruppen mødes mandage i lige uger kl. 13-15 på Aktivitetscenter Sophielund, Sophielund 25-27, i Hørsholm.

 

Sorggruppen er et tilbud til voksne borgere i Hørsholm Kommune, som har mistet en nær pårørende ved dødsfald.

Deltagelse kræver, at der forinden har været en samtale med Merete, hvor du fortæller om din situation og vi sammen finder ud af, om sorggruppen er noget for dig. Du bestemmer selv, hvor længe du har lyst til at deltage i gruppen, om det blot er få gange eller over en længere periode.