Hver dag er mange borgere i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt. Men nogle gange sker der hændelser og fejl, hvor en borger bliver skadet eller udsat for risiko for skade. Du har som borger mulighed for at rapportere en hændelse, så sundhedspersonalet får kendskab til hændelsen og gennem læring af den opståede hændelse kan undgå, at noget lignende sker igen.

Utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse kan f.eks. være, hvis du:

  • Får forkert dosis medicin, eller ikke får din medicin på rette tidspunkt.
  • Falder i forbindelse med den behandling eller pleje du modtager.
  • Får en infektion som følge af en behandling eller anden kontakt med sundhedsvæsenet.
  • Ikke får den rette behandling som følge af kommunikationsfejl mellem hospitalet og kommunen.

Det er vigtigt at bide mærke i ordet ”utilsigtet”. Ordet siger, at det ikke var meningen, at det skulle være gået sådan. Personalet regnede ikke forkert med vilje og lod ikke gulvet være vådt med vilje.

Du skal være opmærksom på, at en rapport om en utilsigtet hændelse ikke er det samme som en klage.

Måske har du oplevet, at du eller din pårørende ikke er blevet behandlet korrekt. Samtidig er du ikke interesseret i at hænge nogen personer ud, men ønsker at gøre opmærksom på hændelsen, så den ikke sker for andre i sundhedssystemet. Her kan du benytte dig af at rapportere en utilsigtet hændelse.

Rapporten bliver gennemgået af personalet, hvor hændelsen er sket, med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvorfor det skete, og hvordan en lignende hændelse kan forebygges og dermed fremadrettet forhindres.

Derefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som indsamler og formidler viden på baggrund af hændelser fra hele landet.

Du får ikke svar på, hvad der er sket af eventuelle ændringer ud fra netop din rapport. På www.stps.dk (nyt vindue) kan du finde generel information om rapporteringssystemet, og de nationale tiltag, der iværksættes på baggrund af de rapporterede hændelser.

I Hørsholm Kommune har vi stort fokus på patientsikkerhed, og det er vigtigt, at vi får kendskab til utilsigtede hændelser og fejl. Derfor har det stor betydning, at du som patient eller borger rapporterer, hvad du har oplevet.

Du er som borger eller pårørende særlig god til at opdage problemer med sikkerheden, fordi du eller din pårørende er med i hele behandlingsforløbet.

Du kan rapportere en utilsigtet hændelse ved at benytte linket (nyt vindue).

Du kan også kontakte den kommunale enhed (hjemmepleje, genoptræning, sundhedspleje, plejehjem m.m.), du er tilknyttet, for at få nærmere oplysninger.

Vil du vide mere eller har du spørgsmål?

Center for Sundhed og Omsorg
Telefon 48 49 36 50
Mail som-post@horsholm.dk