Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sygdomme, der angriber hjernen. Dette medfører ændringer i dømmekraft, følelser og personlighed og påvirker hukommelse, koncentration, sprog og orienteringsevne. Demens er ikke en naturlig følge af alderdom.

Demenssygdommene bliver kaldt "de pårørendes sygdom". Den demensramte føler sig ikke altid selv generet af symptomerne. Derfor er det vigtigt, at de pårørende medvirker til, at den demensramte bliver undersøgt for sygdommen.

I Hørsholm Kommune kan vi tilbyde

Har du mistanke om demenslignende symptomer hos dig selv eller dine pårørende, og er du borger i Hørsholm Kommune, kan du kontakte Demensrådgivningen.

Demensrådgivningen yder råd og vejledning om demens. Der kræves ingen tilmelding, du møder bare op eller ringer. Rådgivningen er gratis og uforpligtende, og du kan være anonym, hvis du ønsker det.

Demensrådgivningen består af de to rådgivere, demenskoordinator Helle Nielsen og Hanne Svendsen. De vil sammen med dig afklare, hvilken form for rådgivning du har behov for.

I Demensrådgivningen kan du forvente at få:

  • En samtale, der tager udgangspunkt i din livssituation og i dine udfordringer 
  • Hjælp til at afklare din problemstilling eller mistanke om demens 
  • Råd til hvordan du håndterer dine bekymringer 
  • Svar på spørgsmål om demens 
  • Støtte til at søge yderligere viden eller hjælp.


Personligt fremmøde

Aktivitetscentret Sophielund
kl. 15.30 -17.00 sidste torsdag i måneden,
undtagen i juli og december måned.

Telefonrådgivning

Ring på 48 49 36 90
Mandag – torsdag kl. 9-11.

Aktiviteter for hjemmeboende borgere med demens eller hukommelsesproblemer. Herunder tilbud om samværsgruppe (TITO-gruppen), som finder sted tirsdage og torsdage på Aktivitetscenteret Sophielund. Tilbuddet anvendes fortrinsvist af ny-diagnosticerede, og indeholder f.eks. udflugter og samvær med ligestillede.

Tilmelding

Kontakt demenskoordinatoren

Formålet med tilbuddet er at give rådgivning og støtte i et netværk af ligestillede, hvor man kan tale med andre pårørende til borgere med demens, som oplever noget tilsvarende, samt udveksle viden og erfaringer. Der er en demenskoordinator tilstede, som kan bidrage med svar på spørgsmål, samt give rådgivning og støtte. Der er mulighed for at lave en individuel aftale med demenskoordinatoren, hvis der er ønske herom.

Tilmelding

Kontakt Demenskoordinatoren

Tilbuddet består af besøg af demenskoordinator i borgerens hjem eller andet efter aftale.

Tilbuddet gælder borgere, der er:

  • Ny-diagnosticerede
  • Har haft en demensdiagnose i længere tid
  • Har brug for støtte og vejledning på grund af hukommelsesproblemer 

Tilmelding

Kontakt Demenskoordinatoren

Kammerhuset er Hørsholm Kommunes daghjem. Du kan få plads, hvis du har behov for vedvarende tilsyn og pleje i dagtimerne - eventuelt som aflastning for rask ægtefælle/samboende.

Du kan blive visiteret til daghjem 1-5 gange om ugen. Dette bliver vurderet i samråd med Visitationen, Kammerhusets personale, hjemmeplejen og eventuelt dine pårørende. Der kan være venteliste.

Hvordan søger jeg?

Du kan kontakte Visitationen

Telefon 48 49 36 11
Mandag - fredag
9.00 - 13.00

Vil du vide mere om Kammerhuset, så læs her (nyt vindue)