Demens er en samlet betegnelse for en gruppe sygdomme, der angriber hjernen. Dette medfører ændringer i dømmekraft, følelser og personlighed og påvirker hukommelse, koncentration, sprog og orienteringsevne. Demens er ikke en naturlig følge af alderdom.

Demenssygdommene bliver kaldt "de pårørendes sygdom". Den demensramte føler sig ikke altid selv generet af symptomerne. Derfor er det vigtigt, at de pårørende medvirker til, at den demensramte bliver undersøgt for sygdommen.

I Hørsholm Kommune kan vi tilbyde

Har du mistanke om demenslignende symptomer hos dig selv eller dine pårørende, og er du borger i Hørsholm Kommune, kan du kontakte demenskoordinatoren.

Demenskoordinatoren giver råd og vejledning om hukommelsesproblemer og demens. Rådgivningen er gratis og uforpligtende, og du kan være anonym, hvis du ønsker det.

Du kan forvente at få:

  • En samtale, der tager udgangspunkt i din livssituation og i dine udfordringer. 
  • Hjælp til at afklare din problemstilling eller mistanke om demens.
  • Råd til hvordan du håndterer dine bekymringer. 
  • Svar på spørgsmål om demens. 
  • Støtte til at søge yderligere viden eller hjælp.

Du er altid velkommen til at ringe, så vi kan aftale en tid.

Demenskoordinatoren kan træffes på telefon 48 49 36 90 mandag til torsdag mellem kl. 09.00 og 11.00.

Aktiviteter for hjemmeboende borgere med demens eller hukommelsesproblemer. Herunder tilbud om samværsgruppe (TITO-gruppen), som finder sted tirsdage og torsdage på Aktivitetscenteret Sophielund. Tilbuddet anvendes fortrinsvist af borgere med en nydiagnosticeret demenssygdom og indeholder eksempelvis udflugter og samvær med ligestillede.

Tilmelding

Kontakt demenskoordinatoren.

Formålet med tilbuddet er at give rådgivning og støtte i et netværk af ligestillede, hvor man kan tale med andre pårørende til borgere med demens, som oplever noget tilsvarende, samt udveksle viden og erfaringer. Der er en demenskoordinator tilstede, som kan bidrage med svar på spørgsmål, samt give rådgivning og støtte. Der er mulighed for at lave en individuel aftale med demenskoordinatoren, hvis der er ønske herom.

Tilmelding

Kontakt demenskoordinatoren.

Tilbuddet består af besøg af demenskoordinatoren i borgerens hjem eller andet efter aftale.

Tilbuddet gælder borgere, der nydiagnosticerede eller har haft en demensdiagnose i længere tid og som har brug for støtte og vejledning på grund af hukommelsesproblemer.

Tilmelding

Kontakt demenskoordinatoren.

Kammerhuset er Hørsholm Kommunes tilbud til borgere med behov for støtte. Du kan blive visiteret, hvis du har behov for vedvarende tilsyn og pleje i dagtimerne - eventuelt som aflastning af rask ægtefælle/samboende.

Du kan blive visiteret til Kammerhuset 1-5 dage om ugen. Dette bliver vurderet i samråd med Visitationen, Kammerhusets personale, hjemmeplejen og eventuelt dine pårørende. Der kan være venteliste.

Hvordan søger jeg?

Du kan kontakte Visitationen

Telefon 48 49 36 11
Mandag - fredag
9.00 - 12.00

Vil du vide mere om Kammerhuset (nyt vindue).

Har du mistet en pårørende med demens, kan du få 1-2 besøg af demenskoordinatoren.

Tilmelding

Kontakt demenskoordinatoren.

Hillerød, Frederikssund, Helsingør og Hørsholm Kommune samarbejder om undervisning til pårørende.

Tilmelding

Pårørende skal selv rette henvendelse til demenskoordinatoren i Hørsholm.

Du kan læse mere om tilbuddet samt se datoer for kurser i 2021 her (åbner i nyt vindue).

Træningen foregår på Louiselund to gange ugentligt.

Tilmelding

Kontakt demenskoordinatoren eller Louiselund på telefonnummer 48 49 86 02.

Demenskoordinator

Aktivitetscentret Sophielund
Sophielund 25, 2970 Hørsholm


Demenskoordinator
Helle Nielsen


Telefon: 48 49 36 90
hen@horsholm.dk 


Mandag - Torsdag 09:00 - 11:00

 

Visitationen

Visitationen
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 36 11
som-post@horsholm.dk