Influenza er en virusinfektion, der kan ramme alle mennesker. Influenza er hyppigst i vintersæsonen. Det er muligt at blive vaccineret mod influenza, og for visse risikogrupper er det gratis at blive vaccineret.

I 2018 var Hørsholm Kommune højdespringeren hvad angår andel ældre borgere, der lod sig vaccinere mod influenza. Hele 62 % lod sig nemlig vaccinere. I nogle kommuner er vaccinationstilslutningen blot 40 %. 

Værd at vide om influenza og influenzavaccination

Sundhedsstyrelsen anbefaler alle, der er fyldt 65 år inden d. 15. januar 2020, at lade sig vaccinere mod influenza. Desuden anbefales vaccination til følgende personer, som ALLE er omfattet gratisordningen:

 • Personer med kroniske lungesygdomme.
 • Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
 • Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt. 
 • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
 • Personer med kronisk lever- og nyresvigt.
 • Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering.
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko, samt alle gravide i 2. og 3. trimester.
 • Personer, der tidligere har udvist allergiske reaktioner over for influenzavaccination, kan ikke vaccineres igen.
 • Personer med allergi over for æg kan ikke vaccineres, idet vaccinen produceres på æg og derfor kan indeholde spor af æg.
 • Personer med allergi over for formaldehyd, som ligeledes indgår i produktionen af vaccinen, kan heller ikke vaccineres.
 • Personer med feber på vaccinationsdagen frarådes vaccination.

Vaccinationen kan give bivirkninger som ømhed der, hvor man bliver stukket, du kan få feber eller blive utilpas. Vaccinen kan ikke i sig selv give influenza. Symptomerne forsvinder generelt i løbet af et par dage. Alvorlige bivirkninger som allergiske reaktioner ses sjældent.

Du kan kan blive vaccineret hos din praktiserende læge. Nogle apoteker tilbyder vaccination, ligesom private vaccinationsselskaber. Hold øje med tilbud eller hør din læge.

Der går 2-3 uger, før man opnår fuld beskyttelse. Så det er bedst at blive vaccineret inden influenzasæsonen går i gang.

Vaccinen får kroppen til at danne antistoffer mod de vira, den indeholder. Så når du bliver udsat for virus, kan dit immunforsvar hurtigere og bedre bekæmpe dem. Vaccinationen beskytter dig mod at blive syg, og skulle du alligevel blive smittet, bliver forløbet lettere og kortere, fordi kroppen ”kender” virus i forvejen og skal bruge mindre tid på at bekæmpe den.