Patientguiden giver patienter og pårørende gode råd og redskaber til deres forløb uanset, hvor de er i sundhedsvæsenet. Fx kan patienter og pårørende finde informationer om muligheder og rettigheder, hvilke ressourcepersoner der kan hjælpe i forskellige situationer samt få gode råd til, hvordan man håndterer ventetid eller psykiske udfordringer.

Patientguiden er en digital guide til alle patienter og deres pårørende, hvor du kan finde viden, gode råd og praktiske redskaber, der kan støtte før, under og efter et sygdomsforløb.

Patientguiden er udarbejdet af Region Hovedstaden til patienter og pårørende og i samarbejde med kommuner og praktiserende læger. Derfor kan du eksempelvis finde informationer omkring udskrivelse fra hospital til eget hjem med hjemmehjælp. Du kan også finde viden om, hvordan du får indflydelse på dit  forløb på hospitalet, hvordan du kan forberede dig på samtaler eller udskrivelse, og hvordan du kan tackle eksempelvis ventetid.

Se Patientguiden på Region Hovedstadens hjemmeside